Muu päätös 3146/2015

Kuntajaon muutosta koskeva valitus (Lahti ja Nastola)

Antopäivä: 6.11.2015
Taltionumero: 3146
Diaarinumero: 2688/3/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2015:T3146

Asia Kuntajakoa koskeva valitus

Valittaja A, Nastola

Päätös, jota valitus koskee

Valtioneuvoston päätös 11.6.2015 Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan yhdistymisestä.

Päätös on julkaistu 16.6.2015 Suomen säädöskokoelmassa numerolla 727/2015.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus ei tutki valitusta.

Perustelut

Kuntarakennelain 52 §:n 1 momentin mukaan valtuuston päätökseen, jolla esitetään kuntajakoa muutettavaksi, saa hakea muutosta valittamalla kuntalain mukaisesti. Kuntarakennelain 55 §:n 1 momentin mukaan kuntien yhteisen esityksen mukaiseen valtioneuvoston päätökseen kuntien yhdistymisestä ei saa hakea muutosta.

Lahden kaupunki ja Nastolan kunta ovat valtuustojen yhtäpitäviin päätöksiin perustuen tehneet valtioneuvostolle yhteisen esityksen kuntien yhdistymisestä. Tämän vuoksi A:n valtioneuvoston päätöksestä tekemä valitus on jätettävä kuntarakennelain 55 §:n 1 momentin nojalla tutkimatta.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Matti Pellonpää, Anne E. Niemi, Sakari Vanhala, Eija Siitari ja Heikki Harjula. Asian esittelijä Anneli Tulikallio.

 
Julkaistu 6.11.2015