Muu päätös 2666/2016

Ahvenanmaan maakunnassa yksityisesti tuotettavien lasten päivähoitopalvelujen kustannuksiin suoritettavaa korvausta koskeva valitus (Föglö, Ahvenanmaa), päätös on ruotsinkielinen

Antopäivä: 16.6.2016
Taltionumero: 2666
Diaarinumero: 733/3/14

 
Julkaistu 16.6.2016