Muu päätös 4172/2016

Täytäntöönpanokielto Rääkkylän kunnan Kiteen kaupunkiin yhdistymistä koskevassa asiassa

Antopäivä: 30.9.2016
Taltionumero: 4172
Diaarinumero: 2047/3/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T4172

Asia Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva hakemus

Hakija Rääkkylän kunta

Päätös, jota hakemus koskee

Valtioneuvoston päätös 26.5.2016 Rääkkylän kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymisestä.

Päätös on julkaistu 30.5.2016 Suomen säädöskokoelmassa numerolla 396/2016.

Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta

Valtioneuvosto on tehnyt hakemuksen kohteena olevan päätöksen yleisistunnossaan 26.5.2016. Valtioneuvosto on kuntarakennelain 21 §:n 1 momentin ja 18 §:n 3 momentin sekä kielilain 5 §:n nojalla päättänyt kuntajaon muuttamisesta siten, että Rääkkylän kunta lakkaa ja yhdistyy Kiteen kaupunkiin 1.1.2017.

Valtioneuvoston yleisistunnon pöytäkirjan mukaan esitys on perustunut erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan Rääkkylän kunnan talouden arviointimenettelyyn sekä sitä seuranneeseen erityisen kuntajakoselvityksen perusteella tehtyyn yhdistymisesitykseen. Rääkkylän kunta on vastustanut yhdistymisesitystä.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Rääkkylän kunta on hakiessaan valittamalla muutosta valtioneuvoston päätökseen pyytänyt, että valtioneuvoston päätöksen täytäntöönpano kielletään.

Valtiovarainministeriö on antanut valituksen johdosta lausunnon.

Rääkkylän kunnanhallitus on antanut vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Valtioneuvoston päätöksen täytäntöönpano kielletään, kunnes Rääkkylän kunnan valitus on korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistu tai asiassa toisin määrätään.

Perustelut

Kuntarakennelain 53 §:n 5 momentin mukaan kuntajaon muuttamista tarkoittava valtioneuvoston tai ministeriön päätös voidaan panna täytä­n­töön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuiten­kaan saa ryhtyä, jos korkein hallinto-oikeus kieltää täytäntöönpanon.

Kun otetaan huomioon valtioneuvoston päätöksessään esittämät näkökohdat ja perustelut sekä se, mitä valituksesta ja osapuolten lausunnoista ja asiakirjoista muutoin ilmenee, päätöksen täytäntöönpano on syytä kieltää, kunnes korkein hallinto-oikeus on ratkaissut asian tai asiassa toisin määrätään.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Niilo Jääskinen, Matti Halén, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta ja Anne Nenonen. Asian esittelijä Riitta Kreula.

 
Julkaistu 30.9.2016