Framsida » Aktuellt » Lediga tjänster

Lediga tjänster

På denna sida meddelas om lediga tjänster som domare, sakkunnigledamot och föredragande vid högsta förvaltningsdomstolen.

Lediga uppgifter för kanslipersonalen visas under ansökningstiden på Heli Lediga tjänster/arbetsplatser (nedan), enligt tjänst eller uppgiftsbeskrivning.


Lediga tjänster

MEDDELANDE OM VAKANT UPPDRAG SOM ERSÄTTARE I DOMARFÖRSLAGSNÄMNDEN
Högsta förvaltningsdomstolen (Sista ansökningsdag: 8.6.2018)
Vid Östra Finlands förvaltningsdomstol lediganslås tjänsten som ÖVERDOMARE (D 19)
Högsta förvaltningsdomstolen (Sista ansökningsdag: 4.6.2018)

Heli Lediga tjänster/arbetsplatser

 
Publicerad 8.6.2015