Vid högsta förvaltningsdomstolen tre tjänster som REFERENDARIERÅD (T 12)

Sista ansökningsdag:
21.03.2018
Anmälande ämbetsverk:
Högsta förvaltningsdomstolen

Vid högsta förvaltningsdomstolen lediganslås tre tjänster som REFERENDARIERÅD (T 12) tidigast från 1.5.2018.

Referendarieråden arbetar som föredragande vid högsta förvaltningsdomstolen. På föredragandenas behörighetsvillkor och utnämningsgrunder tillämpas vad som i domstolslagen föreskrivs om domare.

Skriftliga ansökningar med matrikelutdrag eller meritförteckning ska lämnas till högsta förvaltningsdomstolen senast 21.3.2018 före tjänstetidens slut under e-postadressen korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi eller under adressen PB 180, 00131 Helsingfors (Fabiansgatan 15).

Högsta förvaltningsdomstolen 2.3.2018

Kanslichef Toni Kaarresalo

 
Publicerad 2.3.2018
Tillbaka till början |