Kontaktinformation

Högsta förvaltningsdomstolen


Besöksadress: Fabiansgatan 15, 00130 Helsingfors
Postadress: PB 180, 00131 Helsingfors
Telefonväxel: 029 56 40200
Telefaxnummer: 029 56 40382
E-postadress: korkein.hallinto-oikeus(at)oikeus.fi
Kundtjänstens öppettider: måndag till fredag 8.00 - 16.15

Besvärsskriften ska vara inlämnade till högsta förvaltningsdomstolen före kl. 16.15 på besvärstidens sista dag. Denna tidsfrist gäller även besvärsskrifter som skickas per e-post. Försenade besvär avvisas.

Karta © Stadsmätningsavdelningen, Helsingfors, 2013 (jpg, 0.64 Mt)

Registratorskontoret: 029 56 40233
Registrator Leena Kokko, 029 56 40236

Utlänningsärenden
Kundtjänst 029 56 40379

Kommunikationschef: Päivi Musakka, 029 56 40206, 050 341 1347

Nätkommunikation, 029 56 40204

Chef för informationstjänst: Satu-Maarit Tarkkanen, 029 56 40223, 050 301 6262

Frågor om ärenden som behandlas:
Notarier och ärenden som de handlägger

Ledningen

President Pekka Vihervuori
Presidentens sekreterare, 029 56 40202

Kanslichef Toni Kaarresalo
Kanslichefens sekreterare, 029 56 40209

 
Publicerad 4.9.2017