Muut hallintotuomioistuimet

Perustuslain mukaan yleisiä hallintotuomioistuimia ovat korkein hallinto-oikeus ja muut hallinto-oikeudet. Lisäksi hallintolainkäytön alalla toimii Ahvenanmaan hallintotuomioistuin sekä erityistuomioistuimina markkinaoikeus ja vakuutusoikeus.

 
Julkaistu 15.5.2017