Hallinto-oikeudet

Suomessa on ensimmäisen oikeusasteen yleisinä hallintotuomioistuimina kuusi hallinto-oikeutta, joiden toimintaa säätelee hallinto-oikeuslaki (26.3.1999/430). Lisäksi Ahvenanmaalla on oma hallintotuomioistuin.

Hallinto-oikeuksien tuomiopiirit muodostuvat yhdestä tai useammasta maakuntajakolain (1159/1997) mukaisesta maakunnasta.

Tietyissä asiaryhmissä hallinto-oikeuden tuomiopiirinä voi olla koko maa. Esimerkiksi Helsingin hallinto-oikeus käsittelee ensimmäisenä oikeusasteena kaikki arvonlisäveroa, tulleja ja valmisteveroa koskevat asiat.

Vastaavasti muutoksenhaku vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisista lupa- ja velvoittamispäätöksistä on keskitetty Vaasan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhaku maatilatalouden tuista, maaseudun kehittämisen tuista ja maatalouden rakennetuista taas on (1.9.2014 alkaen) keskitetty Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Tuomiopiirit

Helsingin hallinto-oikeus Uusimaa ja Itä-Uusimaa
Hämeenlinnan hallinto-oikeus Päijät-Häme, Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Keski-Suomi
Itä-Suomen hallinto-oikeus Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi
Turun hallinto-oikeus Varsinais-Suomi ja Satakunta
Vaasan hallinto-oikeus Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin

Hallintotuomioistuinten yhteinen diaarikaava

 
Julkaistu 15.5.2017
Sivun alkuun |