Markkinaoikeus

Markkinaoikeuden toiminta perustuu markkinaoikeuslakiin (99/2013). Nykyisen lain edeltäjä tuli voimaan 1.3.2002, jolloin markkinaoikeus aloitti toimintansa. Tuolloin sille keskitettiin kilpailunrajoituksia ja julkisia hankintoja koskevat asiat sekä markkinaoikeudelliset asiat. Syyskuun 2013 alusta toimialaa laajennettiin, ja nykyisin markkinaoikeus on ensimmäisenä oikeusasteena kilpailu- ja valvonta-asioiden sekä hankinta-asioiden, teollis- ja tekijänoikeudellisten asioiden sekä markkinaoikeudellisten asioiden erityistuomioistuin.

Asioiden käsittelyssä sovelletaan laajalti hallintolainkäyttölakia siten kuin laissa oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa (100/2013) tarkemmin säädetään.

Markkinaoikeuden päätökseen kilpailuasiassa, valvonta-asiassa ja hankinta-asiassa haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Asiassa, jossa markkinaoikeuteen on valitettu Patentti- ja rekisterihallituksen tai muun rekisteriviranomaisen päätöksestä, valittaminen markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttää valituslupaa. Osassa teollis- ja tekijänoikeudellisia asioita sekä markkinaoikeudellisissa asioissa valituslupaa haetaan korkeimmalta oikeudelta.

 
Julkaistu 29.6.2016