Vakuutusoikeus

Vakuutusoikeus toimii toimeentuloturva-asioiden erityistuomioistuimena. Suurimpia asiaryhmiä ovat työeläke-, työttömyysturva-, opintotuki-, sotilasvamma-, kansaneläke- ja työtapaturma-asiat.

Vakuutusoikeudessa asioiden käsittelyssä sovelletaan ensisijaisesti hallintolainkäyttölakia. Vakuutusoikeuden päätöksestä on mahdollista tehdä vain ylimääräinen muutoksenhaku menettelyvirheperusteella korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

 
Julkaistu 31.12.2018