Vakuutusoikeus

Laki vakuutusoikeudesta eli vakuutusoikeuslaki (21.2.2003/132) tuli voimaan 1.5.2003. Vakuutusoikeus toimii toimeentuloturva-asioiden erityistuomioistuimena. Suurimpia asiaryhmiä ovat työeläke-, työttömyysturva-, opintotuki-, sotilasvamma-, kansaneläke- ja työtapaturma-asiat.

Vakuutusoikeudessa asioiden käsittelyssä sovelletaan ensisijaisesti hallintolainkäyttölakia. Vakuutusoikeuden päätöksestä on mahdollista tehdä vain ylimääräinen muutoksenhaku menettelyvirheperusteella korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

 
Julkaistu 29.6.2016