Avoimet tehtävät

Korkeimman hallinto-oikeuden avoimet tuomarien, asiantuntijajäsenten ja esittelijöiden tehtävät ilmoitetaan tällä sivulla kohdassa Avoimet työpaikat.

Avoimet kansliahenkilökunnan tehtävät näkyvät hakuaikana kohdassa Heli Avoimet virat/tehtävät.

Avoimet työpaikat

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa kuusi OIKEUSSIHTEERIN (T 11) virkaa
Korkein hallinto-oikeus (Viimeinen hakupäivä: 8.2.2019)
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa esittelijäneuvoksen virka (T13)
Korkein hallinto-oikeus (Viimeinen hakupäivä: 8.2.2019)

Heli Avoimet virat/tehtävät

 
Julkaistu 6.7.2018