Korkeimmassa hallinto-oikeudessa KANSLIAPÄÄLLIKÖN (D 15) määräaikainen virkasuhde

Viimeinen hakupäivä:
25.01.2019
Ilmoittava virasto:
Korkein hallinto-oikeus

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa tulee avoimeksi KANSLIAPÄÄLLIKÖN (D 15) määräaikainen virkasuhde ajalle 1.5.2019–29.2.2024, kuitenkin enintään siihen saakka, kunnes viran vakinainen haltija palaa virkavapaalta.

Kansliapäällikkö huolehtii presidentin lähimpänä apuna siitä, että korkeimman hallinto-oikeuden toiminta sujuu asianmukaisesti. Kansliapäällikkö vastaa muun ohella korkeimman hallinto-oikeuden taloushallintoon, talousarvion valmisteluun ja henkilöstöhallintoon liittyvistä tehtävistä sekä muista monipuolisista tieto-, toimitila- ja yleishallintoon, työsuojeluun, turvallisuuteen ja sidosryhmäyhteistyöhön liittyvistä tehtävistä.

Kansliapäällikkö on korkeimman hallinto-oikeuden kanslian esimies. Kansliapäällikkö toimii myös korkeimman hallinto-oikeuden esittelijöiden hallinnollisena esimiehenä. Kansliapäällikön tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää johtamistaitoa, tuloshakuisuutta, joustavuutta, kykyä toimia nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä sekä hyviä vuorovaikutus- ja organisointitaitoja.

Kansliapäällikön kelpoisuusvaatimuksiin ja nimittämisperusteisiin sovelletaan, mitä tuomioistuinlaissa säädetään tuomareista. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Korkeimman hallinto-oikeuden vakinainen kansliapäällikkö on virkavapaana tasavallan presidentin kansliasta annetun lain 25 §:n 1 momentin nojalla 29.2.2024 asti. Virkavapaus voi päättyä jo ennen mainittua päivää. Kansliapäällikön määräaikainen virkasuhde jatkuu enintään siihen saakka, kunnes viran vakinainen haltija palaa virkavapaalta.

Hakemukset nimikirjanotteineen tai ansioluetteloineen on toimitettava korkeimmalle hallinto-oikeudelle viimeistään 25.1.2019 ennen viraston aukioloajan päättymistä sähköpostilla korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi tai osoitteeseen PL 180, 00131 Helsinki (Fabianinkatu 15).

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa 4.1.2019

Toni Kaarresalo
kansliapäällikkö

 
Julkaistu 4.1.2019
Sivun alkuun |