Korkeimmassa hallinto-oikeudessa avoinna kuusi oikeussihteerin virkaa (T11)

Viimeinen hakupäivä:
08.02.2019
Ilmoittava virasto:
Korkein hallinto-oikeus

Oikeussihteerit toimivat esittelijöinä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Esittelijöiden kelpoisuusvaatimuksiin ja nimittämisperusteisiin sovelletaan, mitä tuomioistuinlaissa säädetään tuomareista.

Hakemukset nimikirjanotteineen tai ansioluetteloineen on toimitettava korkeimmalle hallinto-oikeudelle kirjallisesti viimeistään 8.2.2019 ennen viraston aukioloajan päättymistä sähköpostilla korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi tai kirjallisesti osoitteeseen PL 180, 00131 Helsinki (Fabianinkatu 15).

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa 23.1.2019

Kansliapäällikkö Toni Kaarresalo

 
Julkaistu 23.1.2019