Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on avoinna enintään neljä YMPÄRISTÖASIANTUNTIJANEUVOKSEN sivutoimista asiantuntijatehtävää

Viimeinen hakupäivä:
22.10.2019
Ilmoittava virasto:
Korkein hallinto-oikeus

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on avoinna enintään neljä YMPÄRISTÖASIANTUNTIJANEUVOKSEN sivutoimista asiantuntijatehtävää ajalle 1.1.2020–31.12.2025.

Ympäristöasiantuntijaneuvos osallistuu korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain mukaan vesilain (587/2011), ympäristönsuojelulain (527/2014) ja vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) sekä kumotun vesilain (264/1961) ja kumotun ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisten asioiden sekä Ahvenanmaata koskevien vastaavien ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelyyn.

Asiantuntijajäsenten kelpoisuusvaatimuksista, tehtävään määräämisestä ja asemasta, oikeudesta pysyä tehtävässään ja velvollisuudesta ilmoittaa sidonnaisuutensa säädetään tuomioistuinlain 17 luvussa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tekniikan tai luonnontieteiden alalta. Lisäksi hänen tulee olla perehtynyt sovellettavan lainsäädännön alaan kuuluviin tehtäviin. Asiantuntijajäseneksi voidaan määrätä se, jolla on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Ympäristöasiantuntijaneuvoksen nimittää tasavallan presidentti viiden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Tehtävästä maksetaan kuukausikorvausta sekä istuntokohtainen palkkio.

Hakemukset suomen- tai ruotsinkielisine ansioluetteloineen on toimitettava korkeimmalle hallinto-oikeudelle viimeistään 22.10.2019 ennen virka-ajan päättymistä sähköpostilla korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi tai osoitteeseen PL 180, 00131 Helsinki (Fabianinkatu 15).

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa 3.10.2019

Kansliapäällikkö Emil Waris

 
Julkaistu 3.10.2019
Sivun alkuun |