Tuomarinvalintalautakunnan hallinto-oikeuksien ja erityistuomioistuinten tuomareita edustavien jäsenten ja varajäsenten tehtävät

Viimeinen hakupäivä:
21.02.2020
Ilmoittava virasto:
Korkein hallinto-oikeus

Tuomioistuinlain 20 luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu ILMOITUS Tuomarin virkojen täyttämistä varten valtioneuvosto asettaa tuomarinvalintalautakunnan viideksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunnan tehtävänä on valmistella tuomarin viran täyttämistä ja tehdä perusteltu esitys tuomarin virkaan nimittämisestä.

Lautakuntaan kuuluu 12 jäsentä, ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Tuomarinvalintalautakunnassa on puheenjohtajana korkeimman oikeuden valitsema jäsen ja varapuheenjohtajana korkeimman hallinto-oikeuden valitsema jäsen. Muina jäseninä on yksi hovioikeuden presidentti, yksi hallinto-oikeuden ylituomari, yksi käräjäoikeuden laamanni, yksi hovioikeuden muu vakinainen tuomari, yksi käräjätuomari, kaksi hallinto-oikeustuomaria tai yksi hallinto-oikeustuomari ja yksi erityistuomioistuimen tuomari, yksi asianajaja, yksi syyttäjä ja yksi oikeustieteellistä tutkimusta ja opetusta edustava jäsen.

Valtioneuvosto asettaa tuomarinvalintalautakunnan sen jälkeen, kun korkein oikeus on nimennyt käräjäoikeuden laamannien, hovioikeuden muiden vakinaisten tuomareiden ja käräjätuomareiden keskuudesta tulevat jäsenet ja varajäsenet ilmoittautumisten perusteella; ja kun korkein hallinto-oikeus on nimennyt hallinto-oikeustuomareiden tai erityistuomioistuinten tuomareiden keskuudesta tulevat jäsenet ja varajäsenet ilmoittautumisten perusteella.

Ilmoittautuminen

A) Tuomarinvalintalautakunnan jäseneksi toimikaudeksi 15.5.2020–14.5.2025 halukkaita käräjäoikeuksien laamanneja, hovioikeuksien vakinaisia tuomareita ja käräjätuomareita pyydetään ilmoittautumaan kirjallisesti korkeimmalle oikeudelle viimeistään perjantaina 21.2.2020 ennen viraston aukioloajan päättymistä.

postiosoite: Korkein oikeus, PL 301, 00171 Helsinki
kirjaamon käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 3, Helsinki
sähköposti: korkein.oikeus@oikeus.fi

B) Tuomarinvalintalautakunnan jäseneksi toimikaudeksi 15.5.2020–14.5.2025 halukkaita hallinto-oikeustuomareita ja erityistuomioistuinten tuomareita pyydetään ilmoittautumaan kirjallisesti korkeimmalle hallinto-oikeudelle viimeistään perjantaina 21.2.2020 ennen viraston aukioloajan päättymistä.

postiosoite: Korkein hallinto-oikeus, PL 180, 00131 Helsinki
kirjaamon käyntiosoite: Fabianinkatu 15, Helsinki
sähköposti: korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi

Korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus nimeävät ilmoittautuneista ehdokkaat jäseniksi ja varajäseniksi siten, että ehdokkaita on kaksi kertaa niin monta kuin on asetettavia jäseniä ja varajäseniä.

Jäseniksi ja varajäseniksi nimitetyille maksetaan matkakulujen korvausta, päivärahaa sekä erikseen vahvistettava palkkio.

Ilmoittautumisen liitteenä tulee olla asianomaisen henkilön nimikirjanote.

Asiaa koskeviin tiedusteluihin vastaavat:

korkeimmassa oikeudessa kansliapäällikkö Tommi Vuorialho, p. 029 56 40110
korkeimmassa hallinto-oikeudessa kansliapäällikkö Emil Waris, p. 029 56 40210

Helsingissä 28. päivänä tammikuuta 2020

Tommi Vuorialho
Kansliapäällikkö

Emil Waris
Kansliapäällikkö

 
Julkaistu 29.1.2020
Sivun alkuun |