Vakuutusoikeudessa YLITUOMARIN (D 19) VIRKA

Viimeinen hakupäivä:
31.01.2019
Ilmoittava virasto:
Korkein hallinto-oikeus

Vakuutusoikeudessa tulee avoimeksi YLITUOMARIN (D 19) VIRKA 1.8.2019 lukien.

Vakuutusoikeus on toimeentuloturva-asioiden erityistuomioistuin, joka käsittelee pääasiassa muutoksenhakulautakuntien päätöksistä tehtyjä valituksia. Vakuutusoikeus on ylin muutoksenhakuaste suurimmassa osassa käsittelemistään valitusasioista.

Vakuutusoikeus sijaitsee Helsingissä, ja sen toimivalta kattaa koko maan. Vakuutusoikeudessa työskentelee noin 110 henkilöä.

Ylituomari on vakuutusoikeuden päällikkötuomari, joka johtaa tuomioistuinta ja vastaa sen tuloksellisuudesta. Ylituomarin tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää johtamistaidon lisäksi perehtyneisyyttä vakuutusoikeuden toimialaan. Ylituomarin virka on määräajaksi täytettävä tuomarin virka, johon nimitetään seitsemäksi vuodeksi kerrallaan. Päällikkötuomari nimitetään kuitenkin enintään siihen asti, kun hän täyttää tuomarille säädetyn eroamisiän.

Ylituomarin nimittää tasavallan presidentti. Ylituomarin nimittämisestä ja kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlaissa.

Ylituomarin virkaa koskevat hakemukset nimikirjanotteineen tai ansioluetteloineen on toimitettava korkeimmalle hallinto-oikeudelle viimeistään 31.1.2019 ennen viraston aukioloajan päättymistä sähköpostilla korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi tai osoitteeseen PL 180, 00131 Helsinki (Fabianinkatu 15).

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa 3.1.2019

Toni Kaarresalo
kansliapäällikkö

 
Julkaistu 3.1.2019
Sivun alkuun |