Rakentamis- ja kaavavalitusten käsittely nopeutunut hallinto-oikeuksissa

Julkaistu 13.4.2005

Rakentamiseen ja kaavoitukseen liittyvien valitusten käsittelyajat lyhenivät hallinto-oikeuksissa 2004 vajaasta yhdestätoista kuukaudesta lähelle kymmentä kuukautta. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO) vastaavien asioiden käsittelyaika putosi lähes neljällä kuukaudella 10,1 kuukauteen.

Tiedot ilmenevät ensimmäisestä hallintotuomioistuinten yhteisestä toimintakertomuksesta. Se antaa tilaisuuden tarkastella kokonaisuutena niiden toimintaa ja hallinnon oikeusturvan toteutumista.

KHO ja muut hallintotuomioistuimet julkaisevat lisäksi omia kertomuksiaan.

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentin Pekka Hallbergin mukaan hallintotuomioistuinten aseman vahvistaminen on ollut tärkeää, koska niiden ratkaisuilla on sekä olennainen merkitys asianosaisille kaikilla hallinnonaloilla että laajoja yhteiskunnallisia, jopa kansantaloudellisia vaikutuksia. Ongelmia aiheutuu usein, kun lakeja valmistellaan hajautetusti eri ministeriöissä ja kun toimeenpanon ja oikeudenkäytön edellytyksiä ei riittävästi oteta huomioon. Samoja vaikeuksia liittyy EY-oikeuteen.

Hallbergin mielestä tilanne on oikeusturvan kannalta kuitenkin tyydyttävä. Esimerkiksi rakentamis- ja kaava-asioissa joutuisampi käsittely parantaa laajasti oikeusturvaa, sillä maankäyttö- ja rakennuslakia koskevat päätökset vaikuttavat monin tavoin yhteiskunnan tai alueiden kehittämiseen.

Käsittelyajoissa hajontaa

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistujen asioiden keskimääräinen käsittelyaika nousi 2004 lähelle vuotta. Alueellisissa hallinto-oikeuksissa käsittelyaika aleni alle yhdeksän kuukauden, mutta niiden kesken on yhä merkittäviä eroja. Lyhin ratkaistujen asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 6,1 kuukautta ja pisin 12,3 kuukautta. Ero on kasvanut edellisvuodesta.

Hallinto-oikeuksissa olivat suurimpia asiaryhmiä yhä verotus ja sosiaaliturva. Ympäristökiistojen osuus lisääntyi. Helsingin hallinto-oikeutta ruuhkauttaneet autoverokiistat saatiin 2004 hallintaan. Markkinaoikeudessa korostuivat oikeusriidat kunnallisista julkisista hankinnoista, sillä niiden osuus ratkaisuista oli yli 90 prosenttia. Vakuutusoikeuteen saapuneiden asioiden määrä kasvoi yli 600:lla.

Yhteensä hallintotuomioistuimet ratkaisivat vuonna 2004 yli 35 000 asiaa. Korkein hallinto-oikeus ja alueelliset hallinto-oikeudet ratkaisivat vuoden kuluessa enemmän asioita kuin niille saapui. Markkinaoikeuteen ja vakuutusoikeuteen taas saapui enemmän asioita kuin niissä ratkaistiin.

Hallintotuomioistuinten yhteenlaskettu henkilötyövuosien määrä oli 641. Toimintamenot olivat 41 miljoonaa euroa. Nykyresursseilla käsittelyajat voivat kuitenkin pidentyä, jos suullisten käsittelyjen ja katselmusten määrää lisätään.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Timo Ahvenniemi 010 364 0207
Tiedotuspäällikkö Teuvo Arolainen 010 364 0206

Liitetiedostot