Katselmus Mustion ruukinalueella

Julkaistu 18.5.2005

Korkein hallinto-oikeus toimittaa Karjaalla Mustion ruukinalueella katselmuksen perjantaina 27.5.2005 alkaen kello 9.

Katselmus liittyy korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen alueelle kaavaillusta tiestä.

Karjaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt alueelle osayleiskaavan, johon sisältyy aluevaraus Mustion kirkon länsipuolisen peltoaukean kautta kulkevalle tielle.
Museovirasto valitti tielinjauksesta Helsingin hallinto-oikeuteen, joka 14.11.2003 antamallaan päätöksellä (diaarinumero 3/0758/5) kumosi tielinjauksen aluevarauksen.
Karjaan kaupunginhallitus on puolestaan valittanut hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Katselmus aloitetaan kokoontumalla kello 9 Mustion kirkon pysäköintialueella. Katselmuksen yhteydessä ei toimiteta suullista käsittelyä, mutta asianosaiset voivat olla läsnä tilaisuudessa.

Myös tiedotusvälineiden edustajat voivat seurata katselmusta ja sen päätyttyä haastatella jaoston puheenjohtajaa, hallintoneuvos Esa Aaltoa.

Lisätietoja katselmuksesta ja sen kulusta antavat
Tiedotuspäällikkö Teuvo Arolainen 010 364 0206
Esittelijäneuvos Riitta Mutikainen 010 364 0358