KHO palautti rahapeliyhtiö Ladbrokes Oy:n hakemuksen valtioneuvostoon

Julkaistu 10.6.2005

Korkein hallinto-oikeus on tänään antamallaan ennakkoratkaisulla (KHO:2005:37) kumonnut valtioneuvoston 19.5.2004 tekemän päätöksen, jolla peliyhtiö Ladbrokes Oy:ltä evättiin lupa järjestää rahapelejä Suomessa.

KHO palautti Ladbrokesin valituksen johdosta asian valtioneuvostolle uudelleen käsiteltäväksi. Käsittelyn yhteydessä valtioneuvoston on varattava nykyisille rahapelilupien haltijoille (Veikkaus, Fintoto, Ray) tilaisuus antaa selityksensä.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan valtioneuvosto perusteli hylkäävän päätöksensä puutteellisesti ja sen vuoksi lainvastaisesti. Hakemus ratkaistiin sisäasiainministeriössä vain kansallisen lainsäädännön varassa, vaikka Ladbrokes Oy oli perustellut sitä Euroopan yhteisön oikeudella.

Valtioneuvoston ratkaisun pohjana oli pelkästään Suomen arpajaislaki. Labrokes Oy sen sijaan vetosi EY-tuomioistuimen 6.11.2003 antamaan tuomioon C-243/01 (ns. Gambelli-päätös).

Suomen valtio ja Ladbrokes olivat erimielisiä siitä, onko Suomen arpajaislaissa säädetty rahapelien monopoli tai sen perusteella käytännössä toteutettu rahapelitoiminta Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen vastaista.

Gambelli-päätöksen mukaan kansallinen, rahapelitoiminnan ilman erityistä lupaa kieltävä lainsäädäntö rajoittaa Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen sijoittautumisvapautta ja palvelujen tarjoamisen vapautta. Rahapelimonopoli voi kuitenkin olla sallittu, jos se perustuu yleishyödyllisiin syihin ja toteuttaa niitä johdonmukaisesti.

Korkein hallinto-oikeus ei ottanut päätöksessään kantaa Gambelli-tuomion merkitykseen. KHO ei myöskään ratkaisussaan ottanut kantaa Suomen arpajaislain mukaisen rahapelimonopolin ja sen soveltamisen lainmukaisuuteen.

Lisätietoja:

Tiedotuspäällikkö Teuvo Arolainen 010 364 0206
Esittelijäneuvos Marja-Terttu Savolainen 010 364 0395