KHO pysytti ns. ylisuuren viinalastin verotuspäätöksen

Julkaistu 17.6.2005

Korkein hallinto-oikeus on pysyttänyt voimassa Helsingin hallinto-oikeuden 23.6.2004 antaman päätöksen niin sanotun ylisuuren viinalastin verotuksesta. KHO on nyt ensi kerran arvioinut sitä, kuinka paljon yksityishenkilö voi tuoda maahan alkoholijuomia verovapaasti omaan käyttöön.

Ratkaisussa (KHO:2005:39) otetaan kantaa siihen, oliko hallinto-oikeuden arvio verovapaan tuonnin määrästä liian tiukka. KHO:n päätöksestä ei voi johtaa yleispäteviä, ehdottomia enimmäisrajoja omaan käyttöön tuotavien alkoholijuomien määrille. Jokaisen tuonnin verotus on ratkaistava tapauskohtaisesti sen omien erityispiirteiden varassa. Verotusratkaisu on tehtävä olosuhteiden kokonaisarvioinnin perusteella.

Tuoreen päätöksen lopputulokseen vaikuttivat maahan tuotujen juomien määrä, laatu ja ilmoitettu käyttötarkoitus sekä tiedot hankintojen rahoituksesta ja tuojien taloudellisesta tilanteesta.

Kaksi suomalaismiestä toi pian alkoholin tuontirajoitusten poistuttua tammikuun alussa 2004 Saksasta 246,2 litraa Jeltsin-vodkaa, 139,5 litraa viiniä ja 1 340 litraa olutta. Tulli määräsi lastin verotettavaksi, koska sen mukaan ei ollut uskottavaa, että juomat oli tarkoitettu omaan käyttöön.

Helsingin hallinto-oikeus arvioi miesten valituksen pohjalta, että juomista voitiin hyväksyä heidän omaan käyttöönsä tuoduksi 130 litraa vodkaa, kaikki tuotu viini sekä 500 litraa olutta. Yli menevä osuus juomista oli hallinto-oikeuden arvion mukaan tuotu kaupalliseen tarkoitukseen, minkä vuoksi niille voitiin määrätä alkoholi- ja alkoholijuomavero sekä kymmenen prosentin lisävero.

Helsingin hallinto-oikeus katsoi, että viranomaisten on arvioitaessa alkoholijuomien mahdollista tuontia kaupallisiin tarkoituksiin otettava huomioon EY-säännösten ja Suomen valmisteverotuslain säännökset.

Säädösten mukaan tapauksissa on tarkasteltava muun muassa tuotteiden haltijan kaupallista asemaa ja hallussapidon syitä, tuotteiden sijaintipaikkaa tai kuljetustapaa, tuotteisiin liittyviä asiakirjoja sekä tuotteiden luonnetta ja määrää. Arviointi on tehtävä aina tapauskohtaisesti ja asiaan liittyvien olosuhteiden kokonaisharkinnan perusteella.

Tulli tyytyi hallinto-oikeuden päätökseen, mutta miehet valittivat siitä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KHO hyväksyi hallinto-oikeuden perustelut ja pysytti ratkaisun voimassa.

Samassa yhteydessä korkein hallinto-oikeus ratkaisi toisen vastaavanlaisen tapauksen. Siinä ei myönnetty valituslupaa.

Lisätietoja:
Tiedotuspäällikkö Teuvo Arolainen, 010 364 0206
Vanhempi hallintosihteeri Arja Niemelä, 010 364 0303