Hallintoneuvos Heikki Kanninen EU:n tuomarinvirkaan

Julkaistu 3.8.2005

Korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvos Heikki Kanninen (53) on nimitetty EU:n virkamiestuomioistuimen tuomariksi.

Heikki Kanninen on toiminut korkeimman hallinto-oikeuden jäsenenä vuodesta 1998. Aikaisemmin hän on työskennellyt muun muassa lainsäädäntöneuvoksena oikeusministeriössä, Genevessä EFTA:n tuomioistuimen apulaiskansliapäällikkönä ja Luxemburgissa EY-tuomioistuimen lakimiesavustajana.

EU:n virkamiestuomioistuin on uusi tuomioistuin, joka aloittaa toimintansa ensi lokakuussa Luxemburgissa. Nykyisin siellä toimivat EY:n tuomioistuin ja EY:n ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin.

Uusi tuomioistuin käsittelee Euroopan unionin ja sen palveluksessa olevien virkamiesten välisiä riitoja. Nykyisin samat asiat on käsitellyt EY:n ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin.

Virkamiestuomioistuimeen nimitettiin yhteensä seitsemän tuomaria, joiden toimikausi on kolme tai kuusi vuotta. Euroopan unionin neuvosto noudatti nimittämisessä uutta, jäsenvaltioiden ehdokasasettelusta riippumatonta menettelyä asiantuntijalautakunnan lausunnon perusteella. Lautakunta arvioi tuomarinviran hakijat, joita oli lähes 250.

EY:n tuomioistuimessa ja EY:n ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on puolestaan tuomari kaikista jäsenvaltioista. Heidät on nimitetty jäsenvaltioiden hallitusten yhteisellä päätöksellä.

Lisätietoja:
Tiedotuspäällikkö Teuvo Arolainen, 010 346 0206

Varsinainen nimityspäätös löytyy Euroopan unionin virallisesta lehdestä 28.7.2005 L 197/28