Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen jäsenten virallinen vierailu Suomeen 21. - 24. toukokuuta 2006

Julkaistu 16.5.2006

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin vierailee Suomessa, ja vierailun alussa järjestetään tiedotustilaisuus korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Tilaisuudessa puhuvat EY:n tuomioistuimen presidentti Vassilios Skouris, korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo ja korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg.

EY:n tuomioistuin vierailee Suomessa ulkoasiainministeriön, oikeusministeriön, korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden kutsusta. Vierailuun osallistuu presidentti Vassilios Skouriksen lisäksi 15 tuomioistuimen jäsentä.

Maanantaina 22.5.2006 EY:n tuomioistuimen jäsenet pitävät yhteisen seminaarin Suomen ylimpien tuomarien kanssa. Suomesta seminaariin osallistuvat korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden jäsenet, hovioikeuksien presidentit sekä hallinto-oikeuksien, markkinaoikeuden ja vakuutusoikeuden ylituomarit. Seminaarissa tarkastellaan oikeuslaitoksen ajankohtaisten aiheiden lisäksi erityisesti EY:n tuomioistuimen ja kansallisten tuomioistuinten välistä yhteistyötä ennakkoratkaisumenettelyssä.

Maanantaina EY:n tuomioistuimen jäsenet puolisoineen tapaavat tasavallan presidentti Tarja Halosen. Vierailun aikana jäsenet tapaavat myös pääministeri Matti Vanhasen, ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan ja oikeusministeri Leena Luhtasen.

Tiistaina 23.5.2006 vierailu jatkuu Turussa, jossa EY:n tuomioistuimen jäsenet tutustuvat muun muassa Turun hovioikeuteen ja Turun linnaan. Keskiviikkona 24.5.2006 tuomioistuimen jäsenille esitellään eduskuntaa, ja vieraat tapaavat eduskunnan ensimmäisen varapuhemiehen Sirkka-Liisa Anttilan, suuren valiokunnan puheenjohtajan Jari Vilénin ja eduskunnan oikeusasiamiehen Riitta-Leena Paunion.

Vierailulle osallistuvat seuraavat tuomioistuimen jäsenet
Mr. Vassilios Skouris, presidentti
Mr. Peter Jann, ensimmäisen jaoston puheenjohtaja
Mr. Allan Rosas, kolmannen jaoston puheenjohtaja
Mrs. Christine Stix-Hackl, ensimmäinen julkisasiamies
Mr. Jerzy Makarczyk, viidennen jaoston puheenjohtaja
Mr. Jiri Malenovsky, kuudennen jaoston puheenjohtaja
Mr. Jean-Pierre Puissochet, tuomari
Mrs. Ninon Colneric, tuomari
Mr. Stig von Bahr, tuomari
Mr. Antonio Tizzano, tuomari
Mr. José Narciso da Cunha Rodrigues, tuomari
Mrs. Rosario Silva de Lapuerta, tuomari
Mr. George Arestis, tuomari
Mr. Anthony Borg Barthet, tuomari
Mr. Uno Lõhmus, tuomari
Mr. Roger Grass, kirjaaja

Taustatietoja EY:n tuomioistuimesta
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen (EY:n tuomioistuimen) tehtävänä on varmistaa EY:n oikeuden yhtenäinen soveltaminen. Sen tuomiot sitovat kaikkia Euroopan unionin jäsenvaltioita.

EY:n tuomioistuimessa on yksi jäsen jokaista Euroopan unionin jäsenvaltiota kohti eli tuomareita on yhteensä 25. Lisäksi tuomioistuimessa on kahdeksan julkisasiamiestä, jotka antavat itsenäisen ratkaisuehdotuksensa ennen tuomioistuimen tuomiota. Tuomarit ja julkisasiamiehet nimitetään jäsenvaltioiden hallitusten yhteisellä sopimuksella kuudeksi vuodeksi kerrallaan, ja heidät voidaan nimittää uudelleen. Tuomioistuinta johtaa tuomioistuimen presidentti, joka tällä hetkellä on kreikkalainen Vassilios Skouris. Suomesta tuomioistuimessa on tuomarina Allan Rosas.

EY:n tuomioistuimen toimivallassa on ratkaista muun muassa kaikki EU:n toimielinten väliset riidat, osa jäsenvaltioiden kanteista yhteisöjen toimielimiä vastaan ja Euroopan komission EY-oikeuden rikkomisesta jäsenvaltioita vastaan nostamat kanteet. Lisäksi tuomioistuin antaa kansallisten tuomioistuinten pyynnöstä ennakkoratkaisuja EY:n oikeuden tulkinnasta ja pätevyydestä.

Suomalaiset tuomioistuimet ovat tehneet EY:n tuomioistuimelle tähän mennessä yhteensä 43 ennakkoratkaisupyyntöä, jotka ovat koskeneet yhteisön oikeuden tulkintaa vireillä olevissa asioissa. Näistä ennakkoratkaisupyynnöistä seitsemän on korkeimman oikeuden esittämiä ja 14 korkeimman hallinto-oikeuden esittämiä. Euroopan komissio on nostanut Suomen jäsenyysaikana Suomea vastaan yhteensä 37 kannetta, joissa komissio on katsonut Suomen rikkoneen jäsenyysvelvoitteensa.

EY:n tuomioistuimen lisäksi Luxemburgissa sijaitsevat EY:n ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, jossa suomalainen tuomari on Virpi Tiili, sekä vasta perustettu virkamiestuomioistuin, jonka yksi tuomari seitsemästä on suomalainen Heikki Kanninen.

Lisätietoja
Korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvos Tuula Pynnä, puh. 010 3640 200
Korkeimman hallinto-oikeuden tiedotuspäällikkö Tommi Haaja, puh. 010 3640 206 ja sähköposti tommi.haaja@om.fi

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin http://curia.europa.eu/