Korkeimman hallinto-oikeuden keskimääräinen käsittelyaika lyheni alle 10 kuukauteen

Julkaistu 15.6.2006

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ratkaistujen asioiden keskimääräinen käsittelyaika lyheni 9,9 kuukauteen tammi - toukokuussa 2006.

Vuonna 2005 KHO:ssa asian keskimääräinen käsittelyaika oli 10,6 kuukautta, joten tämän vuoden alussa lainkäyttö on kehittynyt myönteisesti. Keskimääräinen käsittelyaika lyheni myös 2005, sillä keskimääräinen käsittelyaika oli 11,9 kuukautta vuonna 2004.

Ratkaistujen asioiden keskimääräiset käsittelyajat eri asiaryhmissä tammi - toukokuussa 2006 olivat:
Valtio-oikeus ja yleishallinto 11,3 kk
Itsehallinto 11,7 kk
Ulkomaalaisasiat 7,7 kk
Kaavoitus ja rakentaminen 9,3 kk
Ympäristö, vesitalous ja luonto 10,2 kk
Sosiaali- ja terveydenhuolto 8,1 kk
Taloudellinen toiminta, liikenne- ja viestintä 12,4 kk
Verot 11,6 kk
Muut asiat 12,2 kk

Vuoden 2006 tammi - toukokuussa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 1567 asiaa, ja viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla KHO:ssa ratkaistiin 1385 asiaa, joten tänä vuonna ratkaistiin kaikkiaan 182 asiaa enemmän kuin edellisvuonna vastaavalla jaksolla.

Alkuvuonna KHO:een saapui 1523 asiaa, ja vastaavana aikana viime vuonna KHO:een saapui 1610 asiaa. Toukokuun lopussa 2006 KHO:ssa oli vireillä 3048 asiaa, ja toukokuun lopussa 2005 KHO:ssa oli vireillä 3423 asiaa. Toukokuun lopussa 2006 vireillä olleista asioista 92 prosenttia oli saapunut KHO:een 2005 - 2006.

Tuoreiden tilastojen mukaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa noin 30 prosenttia päätöksistä tehdään alle kuudessa kuukaudessa ja noin 20 prosenttia 6 - 9 kuukaudessa.

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapui vuonna 2005 yhteensä 3931 asiaa, ja vuonna 2005 ratkaistiin kaikkiaan 4009 asiaa.

Lisätietoja:
tiedotuspäällikkö Tommi Haaja, puh. 010 3640 206 ja 050 3411 347

Liitetiedostot