Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen presidentti Luzius Wildhaber vierailee Suomessa

Julkaistu 23.8.2006

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen presidentti Luzius Wildhaber vierailee Suomessa 28. - 29.8.2006 korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden kutsusta. Vierailulle osallistuu myös ihmisoikeustuomioistuimen suomalainen tuomari Matti Pellonpää ja apulaiskirjaaja Michael O´Boyle.

Presidentti Luzius Wildhaber vierailee maanantaina ja tiistaina eduskunnassa, oikeusministeriössä, ulkoministeriössä, korkeimmassa oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Wildhaber tapaa oikeusministeri Leena Luhtasen ja pitää alustukset ulkoministeriössä ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Presidentti Wildhaber tutustuu suomalaiseen tuomioistuinjärjestelmään muun muassa tapaamalla korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden jäseniä ja esittelijöitä.

Oikeustieteen tohtori, professori Luzius Wildhaber on toiminut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomarina vuodesta 1991 ja presidenttinä vuodesta 1998. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on osa Euroopan ihmisoikeussopimuksen valvontajärjestelmää.

Euroopan ihmisoikeussopimus turvaa eurooppalaisia perus- ja poliittisia oikeuksia ja vapauksia. Näiden täytäntöönpanoa valvova Euroopan ihmisoikeustuomioistuin perustettiin vuonna 1959, ja tuomioistuimesta muodostettiin kokopäiväinen lainkäyttöelin vuonna 1998. Tuomareita ihmisoikeustuomioistuimessa on kaikkiaan 46 eli ihmisoikeussopimukseen liittyneiden maiden verran.

Euroopan neuvoston jäsenmaat solmivat Euroopan ihmisoikeussopimuksen eli yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) vuonna 1950, ja se tuli voimaan 1953. Suomessa Euroopan ihmisoikeussopimus tuli voimaan vuonna 1990. Euroopan neuvoston ehkä tärkeimmäksi tehtäväkentäksi on muodostunut ihmisoikeuksien suojaaminen: on haluttu turvata yksilön vapauteen perustuva demokratia ja ehkäistä toisessa maailmansodassa tapahtuneiden karkeiden ihmisoikeusloukkausten toistuminen.

Lisätietoja
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, www.echr.coe.int
Korkein oikeus, www.kko.fi ja korkein hallinto-oikeus, www.kho.fi ja www.hfd.fi
Korkeimman oikeuden viestintäpäällikkö Anna-Maria Maunu, puh. 010 3640 052
Korkeimman hallinto-oikeuden tiedotuspäällikkö Tommi Haaja, puh. 010 3640 206