Alueellisten hallinto-oikeuksien käsittelyajat lyhenivät viime vuonna

Julkaistu 16.3.2007

Alueelliset hallinto-oikeudet ovat pystyneet lyhentämään käsittelyaikojaan. Ratkaistujen lainkäyttöasioiden keskimääräinen käsittelyaika lyheni 8,3 kuukauteen vuonna 2006, kun käsittelyaika oli 8,4 kuukautta vuonna 2005. Alueellisissa hallinto-oikeuksissa ratkaistiin viime vuonna 22 720 asiaa.

Korkeimman hallinto-oikeuden keskimääräinen käsittelyaika lyheni 10,3 kuukauteen edellisvuoden 10,6 kuukaudesta. Markkinaoikeudessa ratkaistujen asioiden keskimääräinen käsittelyaika piteni 6,2 kuukaudesta 13,5 kuukauteen ja vakuutusoikeudessa 14,0 kuukaudesta 14,5 kuukauteen.

Hallintotuomioistuimet saavuttivat vuonna 2006 asetetun tavoitetason. Yhteenlaskettuna tavoitteena oli ratkaista 37 730 lainkäyttöasiaa vuonna 2006, mutta ne ratkaisivat hieman vähemmän eli 37 487 asiaa. Vuonna 2006 hallintotuomioistuimiin saapui kuitenkin noin 1 300 asiaa enemmän kuin niitä ratkaistiin ja siten vireillä olevien asioiden lukumäärä kasvoi. Tämän seurauksena asioiden käsittelyajat voivat tulevaisuudessa olla nykyisiä pidemmät. Hallintotuomioistuimissa olisi pitänyt olla viime vuonna lisätyövoimaa arviolta 30 henkilöä, jotta niissä olisi voitu ratkaista yhtä paljon asioita kuin uusia saapui.

Tiedot käyvät ilmi hallintotuomioistuinten yhteisestä toimintakertomuksesta. Yleisiä hallintotuomioistuimia ovat korkein hallinto-oikeus ja kahdeksan alueellista hallinto-oikeutta eli Helsingin, Hämeenlinnan, Kouvolan, Kuopion, Oulun, Rovaniemen, Turun ja Vaasan hallinto-oikeudet sekä Ahvenanmaan hallintotuomioistuin, joka toimii Ahvenanmaan käräjäoikeuden yhteydessä. Hallintolainkäytön alalla toimivia erityistuomioistuimia ovat markkinaoikeus ja vakuutusoikeus.

Toimintakertomuksessa selvitetään eri hallinnonaloilla tehtyjä lainmuutoksia sekä esitetään yksityiskohtaiset tiedot työtilanteesta, taloudellisuudesta ja tehokkuudesta. Samoin todetaan, että viranomaiset tekevät hallinnon eri aloilla ja tasoilla vuosittain miljoonia hallintopäätöksiä, joihin voidaan tarvittaessa hakea muutosta hallintotuomioistuimilta. Hallintotuomioistuinten osuus oikeusministeriön hallinnonalan budjetista on viisi prosenttia ja valtion talousarviosta alle 0,1 prosenttia eli vajaa promille. Oikeusturva valtion- ja kunnallishallinnossa toteutuu kustannustehokkaasti hallinnon oikaisujärjestelmien ja hallintotuomioistuinten kautta.

Hallintotuomioistuimien toimintakertomuksessa muistutetaan, että voimavarojen osoittamista hallintotuomioistuimiin ei pitäisi tarkastella pelkästään oikeusministeriön hallinnonalan talousarviokehyksen näkökulmasta. Koska hallintotuomioistuimiin saapuu asioita kaikkien ministeriöiden hallinnonaloilta, hallintotuomioistuinten resurssien riittävyyttä olisi tarkasteltava koko valtionhallinnon ja -talouden sekä kunnallishallinnon ja -talouden näkökulmista. Tehokkaasti toimiva hallintotuomioistuinjärjestelmä parantaa suomalaisen yhteiskunnan toiminta- ja kilpailukykyä.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Hannele Klemettinen, korkein hallinto-oikeus,
puhelin 010 3640 207

Viestintäpäällikkö Tommi Haaja, korkein hallinto-oikeus,
puhelin 010 3640 206

Liitetiedostot