Vireillä olevien asioiden määrä laski hallintotuomioistuimissa

Julkaistu 14.3.2008

Hallintotuomioistuimissa vireillä olevien asioiden määrä putosi 6.832 asialla vuonna 2007. Sosiaaliturvalautakuntien ratkaisuista vakuutusoikeuteen tehtyjen valitusten määrä aleni selvästi, samoin autoveroja koskevien valitusten lukumäärä. Tiedot löytyvät tänään julkaistusta hallintotuomioistuinten yhteisestä toimintakertomuksesta.

Kaikkiaan hallintotuomioistuimissa oli 2007 lopussa vireillä 26.179 lainkäyttöasiaa, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 33.011.

Valitusten keskimääräiset käsittelyajat pitenivät alueellisissa hallinto-oikeuksissa 9,3 kuukauteen. Edellisvuonna käsittelyaika oli 8,3 kuukautta. Yhteensä alueellisissa hallinto-oikeuksissa ratkaistiin 23.103 asiaa. Kaikki hallintotuomioistuimet ratkaisivat 2007 yhteensä 37.773 lainkäyttöasiaa, mikä on 286 enemmän kuin 2006. Tavoitteena oli ratkaista yhteensä 40.905 asiaa.

Korkeimman hallinto-oikeuden keskimääräinen käsittelyaika lyheni 9,8 kuukauteen edellisvuoden 10,3 kuukaudesta. Markkinaoikeudessa ratkaistujen asioiden aika piteni 13,6 kuukaudesta 14,1 kuukauteen ja vakuutusoikeudessa 14,5 kuukaudesta 15 kuukauteen.

Asioiden keskimääräinen vireilläoloaika 2007 lopussa oli alueellisissa hallinto-oikeuksissa 8 kuukautta, markkinaoikeudessa 10,7, vakuutusoikeudessa 7,2 ja KHO:ssa 6,7 kuukautta.

Yleisiä hallintotuomioistuimia ovat korkein hallinto-oikeus ja Helsingin, Hämeenlinnan, Kouvolan, Kuopion, Oulun, Rovaniemen, Turun ja Vaasan alueelliset hallinto-oikeudet sekä Ahvenanmaan hallintotuomioistuin. Erityistuomioistuimia ovat markkinaoikeus ja vakuutusoikeus.

Kertomuksessa tarkastellaan hallinnonaloilla tehtyjä lainmuutoksia sekä esitetään tietoja hallintotuomioistuinten työtilanteesta, taloudellisuudesta ja tehokkuudesta. Hallintotuomioistuinten osuus valtion talousarviosta on alle 0,1 prosenttia eli vajaa promille. Oikeusturva valtion- ja kunnallishallinnossa toteutuu kustannustehokkaasti hallinnon oikaisujärjestelmien ja hallintotuomioistuinten kautta.

Viranomaiset tekevät hallinnossa vuosittain miljoonia hallintopäätöksiä, joihin voi hakea muutosta hallintotuomioistuimilta. Toimintakertomuksessa muistutetaan, että voimavarojen osoittamista hallintotuomioistuimiin pitää tarkastella koko valtionhallinnon ja -talouden sekä kunnallishallinnon ja -talouden näkökulmista. Tehokkaasti toimiva hallintotuomioistuinjärjestelmä parantaa suomalaisen yhteiskunnan toiminta- ja kilpailukykyä. KHO, valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovatkin käynnistämässä tutkimusta, jossa selvitetään hallinnon ja hallintolainkäytön yhteyksiä sekä tuomioistuinten ratkaisujen merkitystä hallinnon tuottavuudelle.

Lisätietoja
Vanhempi hallintosihteeri Hannele Klemettinen, korkein hallinto-oikeus, puhelin 010 3640 207
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, korkein hallinto-oikeus, puhelin 010 3640 206, 050 3411 347

Liitetiedostot