3.7.2008 - KHO kumosi maakaasuputken lunastusluvan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn puuttumisen vuoksi

Julkaistu 3.7.2008

Korkein hallinto-oikeus on kumonnut valtioneuvoston helmikuussa 2008 tekemän päätöksen, jolla Gasum Oy:lle myönnettiin lunastuslupa maakaasuputken rakentamiseksi välille Mäntsälä–Siuntio. Päätös kumottiin, koska hankkeessa ei ollut sovellettu ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Valtioneuvoston päätös perustui Uudenmaan ympäristökeskuksen päätökseen siitä, ettei hankkeessa tarvitse soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. KHO:ssa tämä edellytys jouduttiin ratkaisemaan esikysymyksenä. KHO kumosi ympäristökeskuksen päätöksen, minkä vuoksi myös valtioneuvoston päätös oli kumottava.

Kun kumoamisperusteena oli ympäristövaikutusten arviointimenettelyn puuttuminen, KHO ei muuten ottanut kantaa lunastusluvan tai putkilinjauksen lainmukaisuuteen.

Gasumin hankkeessa on kysymys 90 kilometrin pituisesta, halkaisijaltaan 500 millimetrin maakaasuputkesta. Yhtiö oli toimittanut hankkeesta ympäristöselvityksen, mutta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei ollut tehty.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaan menettelyä on aina sovellettava kaasuputkiin, joiden halkaisija on yli 800 millimetriä ja pituus yli 40 kilometriä. Lain mukaan arviointimenettely on myös suoritettava, kun muusta hankkeesta saattaa aiheutua tällaisen hankkeen vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Gasumin hankkeen koko ja muut ominaisuudet, putken pituus ja sijainti sekä vaikutusten rinnastettavuus huomioon ottaen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä tuli tässä tapauksessa soveltaa.

KHO:n ratkaisu perustuu kansallisen lainsäädännön ohella EU:n säännöksiin ja niitä koskevaan EY-tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. KHO:n mukaan arviointimenettelyä koskevasta velvoitteesta ei voida poiketa eikä velvoitteeseen vaikuta se, voiko arviointimenettely vaikuttaa maakaasuputken sijoittumista koskeviin päätöksiin lupamenettelyssä.

Maakaasuputki on tarkoitettu turvaamaan pääkaupunkiseudun energiahuoltoa. KHO ratkaisi asian kiireellisesti, koska hanke on merkittävä. Näin turvataan edellytykset tehdä ympäristövaikutusten arviointimenettely mahdollisimman nopeasti.

Lisätietoja:
Hallintoneuvos Kari Kuusiniemi 010 3640 343