KHO alensi tullin määräämää käytetyn tuontiauton autoveroa

Julkaistu 10.9.2008

Korkeimman hallinto-oikeuden tänään antaman vuosikirjapäätöksen ( KHO:2008:67 ) mukaan tullin tuontiautojen verotuksessa soveltama arvonmääritysmenetelmä on läpinäkyvä eikä yksityishenkilöä autontuojana yleisesti syrjivä.

KHO katsoi kuitenkin, että tullin määräämää autoveroa oli alennettava, koska menetelmän erityispiirteisiin liittyy epävarmuustekijöitä ja koska kysymyksessä olleen henkilöauton arvon määrittäminen oli auton harvinaisuuden ja vähäisen vertailuaineiston vuoksi hankalaa.

Sovellettaessa arvonmääritysmenetelmää ei voitu varmistua siitä, että tuontiautolle määrättävän autoveron määrä ei yksittäistapauksessakaan jää samanlaisten Suomessa jo rekisteröityjen käytettyjen autojen arvoon sisältyvää veroa suuremmaksi.

Tällä perusteella KHO kumosi Raimo Werningin valituksen vuoksi hänen henkilöautonsa verotusta koskevat tullin ja Helsingin hallinto-oikeuden päätökset ja palautti verotusarvon määrittämisen uudelleen tullin ratkaistavaksi. Samalla KHO määräsi, että Werningin Mercedes-Benz -auton verotusarvoksi on vahvistettava 24.000 euroa. Tullin määrittämä arvo oli 26.447 euroa.

Werningin asia ratkaistiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa osittain jo aiemmin ( KHO 2006:95 ). Tuolloin KHO palautti verotuspäätöksen tullille, koska verotusarvon määrittämisen tapa ei ollut EY-oikeuden edellyttämällä tavalla läpinäkyvä. Nyt annettu ratkaisu koskee tullissa KHO:n palauttamispäätöksen jälkeen tehtyä uutta verotuspäätöstä.

Vuoden 2006 päätöksessä KHO ratkaisi kysymykset veroprosentista ja oikeudesta kantaa autoverosta suoritettava arvonlisävero (elv). Tuoreessa ratkaisussa on kyse enää verotusarvosta.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu syntyi äänestyksen jälkeen. Yksi hallintoneuvos katsoi enemmistöstä poiketen, että Werningin auton uudelleen toimitetussa verotuksessa sovellettu arvonmääritysmenetelmä oli virheellinen ja että auton verotusarvoa ei voi määrätä 20.000 euroa korkeammaksi. Eriävän mielipiteen mukaan tullin käyttämä arvonmääritysmenetelmä ei täytä yhteisön oikeuden vaatimuksia.

Lisätietoja
Esittelijä, oikeussihteeri Vesa Heikkilä 010 3640 295
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, 010 3640 206, 050 3411 347

Liitetiedostot

Linkit