Korkein hallinto-oikeus 90 vuotta

Julkaistu 1.9.2008

Korkein hallinto-oikeus täyttää 90 vuotta tiistaina 2. syyskuuta 2008. KHO:n toiminnan ylimpänä hallintotuomioistuimena katsotaan alkaneen istunnosta, joka pidettiin samalla päivämäärällä vuonna 1918.

Korkein hallinto-oikeus perustettiin 22. heinäkuuta 1918 annetulla lailla. Aikaisemmin hallintolainkäyttöä koskevissa asioissa oikeusturvaa antoi senaatin talousosasto.

Tuomioistuimen ensimmäinen presidentti K.J. Ståhlberg sekä ensimmäiset hallintoneuvokset nimettiin virkoihinsa neljä päivää myöhemmin. Ensimmäinen, vain virkojen täyttöön keskittynyt täysistunto pidettiin 27. heinäkuuta.

Syyskuussa pidetyssä ensimmäisessä lainkäyttöasioita käsitelleessä istunnossa ratkaistiin muun muassa Terijoen kunnan valitus kuntakokouksen laillisuudesta sekä useita kunnallistaksoitusta koskevia asioita.

Nykyisin korkein hallinto-oikeus ratkaisee lähes 4.000 asiaa vuosittain, minkä lisäksi sillä on alempien hallinto-oikeuksien valvontatehtävä. Presidenttinä on vuodesta 1993 lähtien ollut Pekka Hallberg.

Merkkipäivänä KHO:ssa järjestetään päiväjuhla, jossa juhlapuhujana on Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen presidentti Vassilios Skouris. Valtiovallan tervehdyksen tuo eduskunnan puhemies Sauli Niinistö.

Tiedotusvälineiden edustajilla on mahdollisuus seurata Fabianinkatu 15:ssä järjestettävää päiväjuhlaa, joka alkaa kello 14. Varsinaista tiedotustilaisuutta ei järjestetä.

Lisäksi korkein hallinto-oikeus julkaisee juhlakirjan, joka koostuu muun muassa KHO:n jäsenten artikkeleista. Kirjassa on myös KHO:n edellisen presidentin, keväällä kuolleen Antti Suvirannan artikkeli sekä hänen edeltäjänsä, presidentti Aarne Nuorvalan haastattelu.

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, 010 3640 206, 050 3411 347