KHO määräsi kunnallisvaalit uusittavaksi kolmessa kunnassa

Julkaistu 9.4.2009

Korkein hallinto-oikeus määrää viime syksyn kunnallisvaalit uusittavaksi kolmessa kunnassa sähköisessä äänestyksessä olleiden puutteiden ja virheiden vuoksi. Uudet vaalit on järjestettävä Kauniaisissa, Karkkilassa ja Vihdissä.

Helsingin hallinto-oikeus oli aiemmin hylännyt kaikki sähköisen äänestyksen kokeilukuntien kunnallisvaaleista tehdyt valitukset. Ratkaisuista tehtiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen neljä jatkovalitusta, joissa oli yhteensä 16 valittajaa.

KHO:n mukaan kotiin lähetetyssä, vaalien ilmoituskortin liitteenä olleessa sähköisen äänestyksen sanallisessa ohjeessa oli puutteita. Myös äänestysjärjestelmässä oli toimintovirhe. Yhdessä nämä merkitsivät sitä, että sähköisen äänestyksen valmistelussa toteutetut toimet olivat lainvastaisia ja vaalit oli toimitettu virheellisessä järjestyksessä.

Vuoden 2008 kunnallisvaaleissa kokeiltiin sähköistä äänestämistä kolmessa kunnassa. Äänioikeusrekisteriin kirjautui 232 sellaista tapausta, joissa sähköinen äänestys oli aloitettu, mutta se keskeytyi. Ääni ei näissä tapauksissa kirjautunut sähköiseen vaaliuurnaan ja jäi sen vuoksi antamatta. Kauniaisissa kirjautumattomia ääniä oli 61, Vihdissä 122 ja Karkkilassa 49.

KHO:n mukaan virheellisyydet ovat saattaneet vaikuttaa vaalien tulokseen, kun lisäksi otetaan huomioon rekisteröitymättömien äänestystapahtumien määrä. Virheellisyydet ovat sellaisia, etteivät vaalien tulokset ole oikaistavissa. Vaalit on siksi määrättävä uusittaviksi.

Kunkin kunnan on viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin uusien kunnallisvaalien järjestämiseksi.

Kaikki kolme ratkaisua syntyivät äänestyksen jälkeen. Yksi hallintoneuvos katsoi, että äänestämisestä annetut ohjeet olivat riittävän selkeät ja yksityiskohtaiset. Lisäksi äänestäjillä oli mahdollisuus käyttää vaaliavustajaa sekä valita, käyttääkö sähköistä äänestystä vai tavanomaista kirjallista menettelyä.

Kauniaista koskeva ratkaisu (taltionumero 899) on julkaistu korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksenä ( KHO:2009:39 ). Karkkilan ja Vihdin ratkaisut (taltionumerot 900 ja 901) löytyvät liitteinä.

Lisätietoja:
Esittelijäneuvos Anneli Tulikallio 010 3640 328
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen 010 3640 206, 050 3411 347

Liitetiedostot