Veropörssi-lehteä julkaissut yhtiö käsitteli henkilötietoja henkilötietolain vastaisesti

Julkaistu 23.9.2009

Korkein hallinto-oikeus katsoo tietosuojavaltuutetun valituksen perusteella, että Satakunnan Markkinapörssi Oy julkaisi suomalaisten verotusta koskevia henkilötietoja Veropörssi-nimisessä julkaisussa vastoin henkilötietolakia. KHO kumosi tänään antamallaan päätöksellä ( KHO:2009:82 ) Helsingin hallinto-oikeuden ja tietosuojalautakunnan ratkaisut.

Satakunnan Markkinapörssi julkaisi vuoden 2001 verotustietoja 17:ssä alueellisesti ilmestyneessä lehdessä. Yhteensä niissä oli 1,2 miljoonan ihmisen tiedot. Yhtiö luovutti tiedot edelleen CD-ROM-levykkeellä Satamedia Oy:lle. Se halusi luoda palvelun, jossa henkilötietoja käsiteltiin tilaamalla yksittäisten ihmisten verotiedot maksullisina tekstiviesteinä. KHO:n mukaan tämä oli henkilötietolain vastaista henkilötietojen käsittelyä.

Tietosuojalautakunta hyväksyi menettelyt katsomalla tammikuussa 2001, että Satakunnan Markkinapörssi oli luovuttanut Satamedialle henkilörekisterin, joka sisälsi vain tiedotusvälineessä julkaistua aineistoa sellaisenaan. Myös Helsingin hallinto-oikeus päätyi syksyllä 2005 siihen, ettei tapaukseen sovelleta henkilötietolakia, koska kyseessä oli toimituksellinen aineisto. Sen sijaan tietosuojavaltuutetun mukaan kummankin yhtiön toiminta oli henkilötietolain vastaista.

Korkein hallinto-oikeus pyysi asiassa EY-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua. Joulukuussa 2008 tulleen ratkaisun perusteella KHO katsoi, että Satakunnan Markkinapörssi on käsitellyt ihmisten verotusta koskevia henkilötietoja henkilötietolain vastaisesti. Asia palautettiin tietosuojalautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

KHO:n ratkaisussa on kysymys siitä, että tällainen henkilötietojen julkaiseminen ja muu käsittely oli yksityisyyden suojaa turvaavien henkilötietolain säännösten vastaista. Päätös ei koske verotustietojen julkisuutta eikä oikeutta julkaista niitä.

Henkilötietojen käsittelynä toimituksellista tarkoitusta varten ei KHO:n mukaan voida pitää "tietojen sellaista käsittelyä, jossa toimituksellisessa tarkoituksessa muodostettu henkilörekisteri laajamittaisesti, lähes kokonaisuudessaan ja lähes sellaisenaan, vaikkakin eri osissa ja kunnittain, julkaistaan erillisinä luetteloina".

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, puhelin 010 3640 206 ja 050 3411 347
Oikeussihteeri, asian esittelijä Mia Ekman, puhelin 010 3640 286

Liitetiedostot