Väylämaksut

Julkaistu 7.12.2009

Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut 316 purkuhakemusta, joissa varustamotoimintaa harjoittavat yhtiöt pyysivät purettavaksi tullin 1999–2004 tekemiä väylämaksupäätöksiä.

KHO hylkäsi tänään julkaistulla vuosikirjaratkaisulla yhden varustamon purkuvaatimuksen. Myös muut hakemukset hylättiin tämän mukaisesti.

Vuosikirjaratkaisu syntyi äänestämällä. Yksi oikeuden jäsen olisi purkanut vuosina 2000–2004 perittyjä väylämaksuja koskeneet päätökset.

Varustamojen mukaan tulli peri ulkomaanliikenteessä liian suuria ja syrjiviä väylämaksuja useiden vuosien ajan. Yhtiöt vaativat palautettavaksi maksut, joita kannettiin yli sen, mitä yhtiöt olisivat joutuneet maksamaan, jos alukset olisivat olleet kotimaanliikenteessä.

Purkuvaatimuksia perusteltiin Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksella sekä EY-tuomioistuimen ratkaisulla, jonka mukaan meriliikenteen palveluiden tarjoamista ei saa estää perimällä jäsenmaan sisäisestä alusliikenteestä pienempää maksua kuin kansainvälisestä liikenteestä.

KHO:n ratkaistavana oli kysymys siitä, pitääkö Suomen väylämaksulain mukaan sinänsä lainmukaisesti tehdyt maksupäätökset purkaa sillä perusteella, että ne yhteisöoikeuden vastaisina perustuvat ilmeisesti väärään lain soveltamiseen.

Purkuhakemus on ylimääräinen muutoksenhakukeino ja hakemuksen hyväksymisen on aina perustuttava korkeimman hallinto-oikeuden kokonaisharkintaan.

Hakemuksissa oli kyse sellaisten vuosien maksuista, joihin varustamot eivät olleet hakeneet tullilta oikaisua säädetyssä kolmen vuoden määräajassa. Määräajan jälkeen maksupäätöksiä voi muuttaa vain, jos KHO purkaa ne.

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisun perusteluissa todetaan, etteivät yhtiöt olleet hakeneet muutosta väylämaksuihin tavanomaisen muutoksenhaun kautta, vaikka nyt esillä olleet perustelut olivat jo aiemmin tiedossa. KHO otti myös huomioon sen, että yhtiöt ovat voineet siirtää perityt väylämaksut asiakkaittensa maksamiin hintoihin.

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen 010 3640 206, 050 3411 347
Hallintoneuvos Ahti Vapaavuori, 010 3640 280
Esittelijäneuvos Liisa Tähtinen, 010 3640 297