Viestintäviraston käsiteltävä uudelleen Digita Oy:n hinnoittelu

Julkaistu 18.12.2009

Korkein hallinto-oikeus kumoaa ja palauttaa Viestintävirastolle uudelleen ratkaistavaksi Digita Oy:n televisiolähetyspalveluiden hinnoittelua koskevan päätöksen. Viraston päätös oli vastaus toimenpidepyyntöön, jonka tekivät MTV Oy, Subtv Oy, Yleisradio Oy, Suomen Urheilutelevisio Oy ja SW/Television Oy Nelonen. Niiden mielestä Digita peri liian suuria hintoja.

KHO:n palautuspäätös koskee vain sitä osaa Viestintäviraston päätöksestä, jossa on kyse tiettyjen digitaalisten televisiolähetyspalveluiden hinnoittelusta ja sen perusteista.

Digita on esittänyt Viestintävirastolle kustannusperusteet 1.5.2008 voimaan tulleissa digitaalisten televisiolähetyspalveluiden (A-, B- ja C-kanavaniput) hinnastoissa olevalle kapasiteetin (All time) hinnalle kuukautta kohden 1 Mbit/s nopeudella, kun sopimus on vähintään vuoden mittainen. Viestintävirasto katsoi, että yhtiön esittämien perusteiden mukainen hinnoittelu oli kustannussuuntautunutta.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan Viestintäviraston päätöksen perustelut eivät tarjoa mahdollisuutta arvioida sitä, saattoiko virasto päätöksessä esitetyillä perusteilla katsoa, että Digitan hinnoittelu oli kustannussuuntautunut. Viestintäviraston on tehtävä asiassa uusi, perusteltu päätös.

Viestintävirasto on 2004 antamassaan päätöksessä todennut, että Digitalla on viestintämarkkinalain mukainen huomattava markkinavoima Manner-Suomessa. Sen vuoksi yhtiöllä on velvollisuus hinnoitella palvelunsa kustannussuuntautuneella ja syrjimättömällä tavalla.

Lisäksi KHO tutki sen, saattoiko Viestintävirasto jättää tutkimatta analogisten televisiolähetyspalveluiden hinnoittelun. Ratkaisun mukaan viraston olisi pitänyt tutkia analogisten televisiolähetyspalveluiden hinnoittelu. Tätä ei kuitenkaan palautettu Viestintävirastolle, koska analogiset televisiolähetykset Suomessa ovat päättyneet.

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen 010 3640 206, 050 3411 347
Esittelijäneuvos Anne Nenonen 010 3640 296

Liitetiedostot

Linkit