Tiitisen listan suullinen käsittely KHO:ssa

Julkaistu 8.3.2010

Korkein hallinto-oikeus järjestää suullisen käsittelyn ns. Tiitisen listan julkisuutta koskevassa asiassa korkeimman hallinto-oikeuden suuressa istuntosalissa osoitteessa Fabianinkatu 15
perjantaina 12.3.2010 alkaen kello 9.

Valituksenalainen päätös on Helsingin hallinto-oikeuden 24.6.2008 antama ratkaisu dnr:o 08/0794/2.

Hallinto-oikeuden päätös on annettu toimittaja Susanna Reinbothin valituksen johdosta. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa valittajana on suojelupoliisi. Osapuolet on kutsuttu suulliseen käsittelyyn.

Käsittelyn tarkoituksena on saada lisäselvitystä suojelupoliisin hallussa olevan asiakirjan salassapidon perusteista. Osapuolet voivat esittää suullista ja kirjallista selvitystä. Todistajia ei kuulla.

Suurlähettiläs Alpo Rusi on 5.3.2010 jättänyt korkeimmalle hallinto-oikeudelle hakemuksen päästä väliintulijaksi ns. Tiitisen listaa koskevassa asiassa. Korkein hallinto-oikeus ratkaisee hakemuksen viimeistään suullisen käsittelyn yhteydessä.

Osa suullisesta käsittelystä saatetaan pitää yleisön olematta läsnä. Mahdollisesta salassapidosta annetaan tarvittaessa erillinen ratkaisu. Ennakkotiedon mukaan osapuolten alku- ja loppulausunnot ovat kokonaisuudessaan julkisia.

Kuvaaminen on käsittelyn alussa sallittua.

Tuomioistuimen jäsenet eivät anna käsittelyn yhteydessä haastatteluja tai muita lausuntoja.

Korkein hallinto-oikeus antaa päätöksen asiassa myöhemmin ilmoitettavana aikana.

Asiassa kertyneet asiakirjat ovat nähtävissä virka-aikana korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamossa osoitteessa Unioninkatu 16 erikseen sovittavana ajankohtana. Asiakirjoista voi tilata kopioita kirjaamosta.

Lisätietoja:
Esittelijäneuvos Leena Halila, 010 3640 262
Notaari Anne Sahlman, 010 3640 350