Venäläinen ja egyptiläinen isoäiti eivät saa oleskelulupaa Suomesta

Julkaistu 8.3.2010

Korkein hallinto-oikeus on tänään ratkaissut kahden iäkkään ulkomaalaisen naisen oleskelulupia koskevat valituslupahakemukset. Ratkaisujen lopputuloksena kumpikaan ei saa oleskelulupaa Suomesta.

Venäläinen, vuonna 1928 syntynyt Irina Antonova oli hakenut muutosta Helsingin hallinto-oikeuden oleskelulupaa ja käännyttämistä koskevaan, 21.9.2009 annettuun kielteiseen päätökseen. KHO hylkäsi Antonovan valituslupahakemuksen. Hallinto-oikeuden päätös jää voimaan.

Egyptiläisen, vuonna 1945 syntyneen Evelin Fadailin tapauksessa korkein hallinto-oikeus myönsi valitusluvan painavan syyn perustella ja tutki asian kahdeksan tuomarin kokoonpanossa (ns. jaostoplenum). Valitus oleskeluvasta ja käännyttämisestä hylättiin äänestyksen jälkeen luvuin 6-1-1.

Enemmistön mukaan asiassa ei ole osoitettu, ettei Fadail voisi saada sairauksiinsa hoitoa kotimaassaan tai että hän olisi sairautensa tai muun syyn vuoksi täysin riippuvainen Suomessa asuvista omaisistaan. Fadailin hoito voidaan järjestää hänen kotimaassaan. Hänellä on mahdollisuus vierailla Suomessa samoin kuin hänen lapsillaan ja heidän perheenjäsenillään Egyptissä.

"Jatkuvan oleskeluluvan epääminen ei ole Fadailin terveydentilan, Suomeen syntyneiden siteiden tai muunkaan yksilöllisen inhimillisen syyn vuoksi ilmeisen kohtuutonta", KHO päätti. "Tähän asiaan verrattavissa ja olosuhteiltaan vaikeammissakaan tapauksissa ei ole katsottu voitavan myöntää jatkuvaa oleskelulupaa yksilöllisestä inhimillisestä syystä."

Yksi eri mieltä olleista jäsenistä olisi kumonnut ja palauttanut Fadailin käännyttämistä koskevan asian Helsingin hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi, mutta hylännyt valituksen oleskeluluvasta.

Toisen eriävän mielipiteen jättänyt jäsen olisi esittelijänä toimineen kansliapäällikön tavoin myöntänyt kokonaisarvion perusteella Fadailille oleskeluluvan yksilöllisten inhimillisten syiden vuoksi. Fadailin terveydentila on osoitettu heikoksi ja jatkuvasti huononevaksi, hänen tukiverkostonsa on Suomessa ja siteet painottuneet enemmän Suomeen kuin Egyptiin. Lisäksi maiden välinen etäisyys on omiaan vaikeuttamaan yhteydenpitoa lähiomaisten kanssa.

Lisätietoja:
Oikeussihteeri Lea Alén, 010 3640 317 (Antonova)
Kansliapäällikkö Päivi Pietarinen, 010 3640 210 (Fadail)