Tiitisen listaa ei julkisteta

Julkaistu 12.5.2010

Korkein hallinto-oikeus on kumonnut Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen, jonka mukaan suojelupoliisin on luovutettava ns. Tiitisen listana tunnettu asiakirja sitä pyytäneelle toimittajalle.

Koska suojelupoliisi on saanut asiakirjan "osana tiedustelupalveluiden välistä luottamuksellista tietojenvaihtoa", KHO:n mukaan ei ole julkisuuslain tarkoittamalla tavalla ilmeistä, ettei tiedon antaminen asiakirjasta vaaranna valtion turvallisuutta.

"Näin saadun luottamuksellisen tiedon julkistaminen voi vaikuttaa kielteisesti suojelupoliisin yhteistyötahojen halukkuuteen jatkossa luovuttaa suojelupoliisille tiedustelutietoja."

Tiitisen lista on asiakirja, jonka suojelupoliisi sai Saksasta 1990. Siinä on lyhyt johdanto-osa sekä luettelo henkilöistä, joilla on ollut yhteyksiä DDR:n turvallisuuspalvelun Stasin toimintaan. Asiakirja ei johtanut Suomessa esitutkintaan.

Helsingin hallinto-oikeuden 2008 antaman päätöksen mukaan tiedon antaminen asiakirjasta ei vaaranna valtion turvallisuutta, koska sen luovuttanut maa ei nimenomaisesti ollut kieltänyt julkaisemista eikä julkaiseminen ajan kulumisen vuoksi enää vahingoita suojelupoliisin kansainvälisiä toimintaedellytyksiä.

Korkein hallinto-oikeus sen sijaan "pitää selvitettynä, että mainitun tiedonvaihdon on toiminnan erityisluonteen vuoksi ollut tarkoitus olla luottamuksellista". Asiakirjan saantiaikaan vastaaviin yksittäisiin asiakirjoihin ei tehty erillisiä salassapitomerkintöjä tai luovutuksen kieltäviä ehtoja. Lisäksi ei ole poissuljettua, ettei asiakirjalla voisi olla edelleen merkitystä suojelupoliisin toiminnalle.

Asian korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaissut kokoonpano tutustui listaan. KHO myös järjesti asian selvittämiseksi suullisen käsittelyn.

Saman asiakirjan julkisuutta on käsitelty KHO:ssa aiemmin erään toisen toimittajan pyynnön perusteella. Oikeus päätyi myös silloin (KHO 2003:77) siihen, että suojelupoliisilla oli oikeus olla luovuttamatta asiakirjaa.

Päätös on liitteenä.

Lisätietoja:

Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, 010 3640 206, 050 3411 347
Asian esittelijä, ma. hallintoneuvos Leena Halila, 010 3640 262

Liitetiedostot