KHO hylkäsi hakemukset purkaa vanhoja autoveropäätöksiä

Julkaistu 30.6.2010

Korkein hallinto-oikeus on tänään antanut kaksi vuosikirjapäätöstä ( KHO:2010:44 ja KHO:2010:45 ), joissa on kyse autoverolle suoritettavaa arvonlisäveroa (ns. elv) koskevasta, yleisen valitusajan jälkeen tehdystä ylimääräisestä muutoksenhausta. Purkuhakemukset hylättiin.

Purkua hakeneilta oli kannettu elv heidän tuodessaan maahan Saksasta ostettu käytetty auto. Kummankin mielestä Euroopan unionin tuomioistuimen 2009 antaman ratkaisun C-10/08 mukainen arvonlisäverovelvollisten oikeus vähentää elv arvonlisäverosta syrjii yksityishenkilöitä. Hakijoiden mukaan EU-oikeus edellyttää, että elv on palautettava myös heille.

EU-tuomioistuimen 2009 päätöksen jälkeen Suomessa säädettiin erityislaki. Sen nojalla elv palautetaan yksityisille maahantuojille, joiden verotusta voidaan oikaista. Käytännössä tämä tarkoittaa 2006 tai sen jälkeen ajoneuvon tuoneita henkilöitä.

Toinen purkua hakeneista oli tuonut auton 2005, muttei valittanut verotuksesta kolmen vuoden määräajassa. Toisen tekemän valituksen korkein hallinto-oikeus hylkäsi 2006.

KHO hankki 2000 EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisun C-101/00 (ns. Siilinin asia) ja päätti sen perusteella, ettei elv:in periminen ollut kokonaan syrjivää. Purettavaksi haetut päätökset olivat tämän kannan mukaisia.

Tämänpäiväisissä ratkaisuissa katsotaan, ettei KHO:n aiempi tulkinta ollut ennakkoratkaisun perusteella virheellinen. Ratkaisu C-10/08 muutti kuitenkin tilannetta, koska sen perusteella vanhat päätökset olivat EU-oikeuden vastaisia. EU-oikeus ei silti edellytä kaikkien vanhojen päätösten purkamista.

Kynnys purkaa veropäätöksiä on KHO:n mukaan korkea. Oikeusvarmuuden periaate edellyttää, ettei lainvoimaisiin päätöksiin yleensä puututa. Lainvoimaisen hallintopäätöksen purkaminen on viime kädessä korkeimman hallinto-oikeuden kokonaisharkintaan perustuva toimenpide, jota ei ole kansallisesti tarkoitettu säännönmukaisen muutoksenhaun laajuiseksi oikeussuojakeinoksi.

"Kansallisissa soveltamistilanteissa lainvoiman saaneita verotuspäätöksiä ei vastaavissa tilanteissa järjestelmällisesti tai säännönmukaisesti pureta. Purkujärjestelmän tarkoituksena ei myöskään ole, että verotuksen oikaiseminen tai muuttaminen siirtyisi kolmen vuoden oikaisumääräajan päätyttyä veroviranomaiselta korkeimman hallinto-oikeuden tehtäväksi."

KHO ei pyytänyt tuoreita päätöksiä tehdessään EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua.

Vastaavankaltaisia purkuhakemuksia on KHO:ssa vireillä yhä yli 200.

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, 010 3640 206, 050 3411 347
Oikeussihteeri Petri Saukko, 010 3640 285