Keski-Irakista tuleville turvapaikanhakijoille myönnettävä nykytilanteessa oleskelulupa toissijaisen suojeluaseman perusteella

Julkaistu 30.12.2010

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) tänään antamien päätösten perusteella 17 Keski-Irakista kotoisin olevaa turvapaikanhakijaa saa Suomesta oleskeluluvan toissijaisen suojeluaseman perusteella. Yksi ratkaisuista julkaistiin vuosikirjapäätöksenä KHO:2010:84.

Sen sijaan Pohjois-Irakin autonomisilta kurdialueilta kotoisin olevien 32 hakijan valituslupahakemukset hylättiin. Kukaan alueelta tulleista ei saanut kansainvälistä suojelua.

Maahanmuuttovirasto ei aikanaan myöntänyt turvapaikkaa tai toissijaista suojelua kenellekään hakijoista. Kansainvälisellä suojelulla tarkoitetaan pakolaisasemaa, toissijaista suojeluasemaa tai humanitaarisen suojelun perusteella myönnettävää oleskelulupaa.

Myöskään Helsingin hallinto-oikeuden mukaan kenelläkään ei ollut sellaista vainon pelkoa, että hänelle tulisi myöntää turvapaikka. Hallinto-oikeus kuitenkin arvioi Keski-Irakin turvallisuustilanteen sellaiseksi, että alueelle palautettuna hakija on vaarassa joutua kärsimään mielivaltaisesta väkivallasta. Tämä on peruste myöntää oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella.

Maahanmuuttovirasto valitti päätöksistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, koska se piti hallinto-oikeuden arviota virheellisenä. Kaksi henkilöä puolestaan valitti saadakseen toissijaisen suojelun sijasta turvapaikan.

KHO arvioi vuosikirjapäätöksessään tilannetta Bagdadissa ja muualla Keski-Irakissa sekä turvapaikan että toissijaisen suojelun osalta samoin kuin hallinto-oikeus.

KHO:n päätöksen perusteluissa korostetaan, että arvioinnissa on otettava huomioon kansainvälistä suojelua hakeneen henkilön aikaisemmat kokemukset kotimaassaan ja ajankohtainen tieto maan turvallisuusoloista.

Oikeudellisesti ratkaisussa on kysymys erityisesti EU:n määritelmädirektiivin soveltamisesta, jota EU:n tuomioistuin on tulkinnut ns. Elgafaji-tuomiossa (C-465/07).

Pohjois-Irakin autonomisilta kurdialueilta kotoisin olevien hakijoiden kohdalla hallinto-oikeus oli hylännyt valitukset eli kukaan tältä alueelta tulleista ei ollut saanut kansainvälistä suojelua. KHO hylkäsi kaikkien valituslupahakemukset eli kielteiset päätökset jäivät voimaan.

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, 010 3640 206, 050 3411 347