KHO hylkäsi valituksen Simon ja Pyhäjoen ydinvoimalakaavoista

Julkaistu 21.9.2011

Korkein hallinto-oikeus on tänään antamillaan päätöksillä hylännyt kaikki valitukset Kemi-Tornion ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavoihin tehdyistä muutoksista, jotka sallivat ydinvoimalaitoksen rakentamisen Simoon ja Pyhäjoelle.

KHO ei kummankaan ratkaisun yhteydessä arvioinut sitä, kumpi ydinvoimalan sijoituspaikoiksi osoitetuista alueista soveltuisi paremmin tähän tarkoitukseen.

Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavojen muutokset 2010. Kummastakin tehtiin kaksi valitusta. Kemi-Tornion kaavan muutoksesta valittivat Riitta Rantanen ja Kemin Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry kumppaneineen ja Pohjois-Pohjanmaan muutoksesta Pro Hanhikivi ry ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry sekä Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry.

Simon Karsikkoniemeä koskevassa asiassa KHO täsmensi ympäristöministeriön vahvistamispäätöksen perusteluita sekä teki ministeriön muuttamaan suunnittelumääräykseen oikaisunluonteisen korjauksen.

Pyhäjoen Hanhikiven niemen asiassa KHO täsmensi ministeriön päätöksen kaavoitusmenettelyä ja esteellisyysväitettä koskevia perusteluita. Kummassakaan ratkaisussa ei muutettu vahvistamispäätöksen lopputulosta.

Päätökset ovat liitteenä.

Lisätietoja:
Esittelijäneuvos Petteri Leppikorpi, 010 3640 353

Liitetiedostot