Rikosylikomisario saa halutessaan jatkaa virassaan 68-vuotiaaksi

Julkaistu 19.12.2011

Korkein hallinto-oikeus (KHO) katsoo tänään antamassaan vuosikirjaratkaisussa ( KHO 2011:107 ), että keskusrikospoliisin rikosylikomisario voi halutessaan jatkaa virassa 68-vuotiaaksi. Poliisin hallinnosta annetun asetuksen mukaista pakollista 63 vuoden eroamisikää ei voi soveltaa hänen tahtonsa vastaisesti.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus vahvisti rikosylikomisarion vaatimuksesta, että häneen sovelletaan valtion virkamieslain yleistä 68 vuoden eroamisikää. Poliisihallitus valitti ratkaisusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen. Yksimielinen päätös syntyi jaoston yhdeksän tuomarin täysistunnossa.

Asetuksen mukaisen 63 vuoden eroamisiän soveltaminen olisi merkinnyt rikosylikomisarion asettamista yhdenvertaisuuslain ja -direktiivin vastaisesti eri asemaan kuin niiden virkamiesten kanssa, joiden eroamisikä on 68 vuotta. KHO:n mukaan kysymys on ikään perustuvasta syrjinnästä.

Poliisihallitus tai sisäasiainministeriö ei kyennyt perustelemaan päällystön alempaa eroamisikää fyysisillä tai psyykkisillä vaatimuksilla. Myöskään lainsäädännöstä tai sen esitöistä ei löytynyt tälle asianmukaisia syitä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa ei oteta kantaa siihen, onko poliisin päällystön eroamisikää koskeva säännös ristiriidassa perustuslain tai Euroopan ihmisoikeussopimuksen kanssa. Virkamiehen eroamisesta säätäminen asetuksella ei kuitenkaan täytä perustuslain vaatimusta siitä, että yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista on säädettävä lailla.

Lisätietoja:

Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen 029 5640 206, 050 3411 347
Esittelijäneuvos Anneli Tulikallio 029 5640 328