Suojelupoliisilla oli oikeus pitää Rosenholz-aineisto salassa

Julkaistu 8.2.2012

Korkein hallinto-oikeus (KHO) katsoo tänään antamassaan vuosikirjaratkaisussa ( KHO 2012:8 ), että suojelupoliisilla oli julkisuuslain nojalla oikeus olla antamatta tietoja ns. Rosenholz-aineistosta sitä pyytäneille toimittajille.

Rosenholz-aineistolla tarkoitetaan DDR:n turvallisuusministeriön Stasin tiedottaja- ja yhteyshenkilökortiston osaa, jonka Yhdysvaltain tiedustelupalvelu sai Rosenholz-nimisellä operaatiolla haltuunsa hieman ennen DDR:n romahtamista. Suojelupoliisi sai myöhemmin haltuunsa aineistoa ja sen sisältämiä tietoja.

KHO:n arvion mukaan suojelupoliisin saamalla aineistolla on yhä merkitystä Suomen turvallisuuden ylläpitämistä koskevan suojelupoliisin tehtävän kannalta. Aineiston tulo julkiseksi haittaisi suojelupoliisin edellytyksiä toimia kansainvälisessä yhteistyössä ja vaikuttaisi kielteisesti muiden turvallisuus- ja tiedustelupalvelujen halukkuuteen luovuttaa suojelupoliisille jatkossa tiedustelutietoja.

Asiakirjojen sisällön ohella KHO kiinnittää huomiota siihen, että aineisto oli saatu osana tiedustelupalvelujen välillä tapahtuvaa ja luottamukselliseksi tarkoitettua tietojenvaihtoa. Vaihtoon kuuluu aineiston käyttöön liittyviä rajoituksia. KHO:n mukaan suojelupoliisilta ei voitu edellyttää, että se olisi asiakirjapyynnön vuoksi tiedustellut yhteistyötaholtaan sen suhtautumista tietojen antamiseen.

Aineistoa pyysi suojelupoliisilta Alma Median kaksi toimittajaa. Suojelupoliisi kieltäytyi pyynnöstä, eivätkä Helsingin hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus muuttaneet ratkaisua. KHO:ssa valituksen ratkaissut kokoonpano tutustui Rosenholz-aineistoon suojelupoliisin tiloissa syyskuussa 2011.

Korkein hallinto-oikeus on aiemmin antanut kaksi ns. Tiitisen listan julkisuutta koskevaa vuosikirjapäätöstä ( KHO 2003:77 ) ja ( KHO 2010:31 ).

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, puh. 029 5640 206, 050 3411 347
Esittelijäneuvos Mikko Rautamaa, puh. 029 5640 356