KHO hylkäsi televisioyhtiöiden valituksen Digita Oy:n hinnoittelusta

Julkaistu 7.5.2012

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on hylännyt viiden televisioyhtiön valituksen Viestintäviraston 16.3.2010 tekemästä Digita Oy:n televisiolähetyspalvelujen hinnoittelua koskevasta päätöksestä.

Viestintävirasto oli katsonut päätöksessään, että Digita Oy:n tiettyjen televisiolähetyspalvelujen hinta oli viestintämarkkinalain ja sen nojalla yhtiölle asetettujen velvoitteiden mukaisesti kustannussuuntautunut.

Viestintäviraston päätöksestä KHO:een valittivat MTV Oy, Sanoma Television Oy, Subtv Oy, Suomen Urheilutelevisio Oy ja Yleisradio Oy. Televisioyhtiöiden mukaan Digita Oy oli perinyt eräistä televisiolähetyspalveluista liian korkeita hintoja eikä Viestintävirasto ollut selvittänyt yhtiön hinnoittelun lainmukaisuutta asianmukaisesti.

Digita Oy:n televisiolähetyspalvelujen hinnoittelua koskeva asia tuli alun perin Viestintävirastossa vireille vuonna 2008 televisioyhtiöiden toimenpidepyynnöllä. Viestintävirasto katsoi samana vuonna tekemässään päätöksessä, että Digita Oy:n tiettyjen televisiolähetyspalvelujen hinta oli ollut viestintämarkkinalain ja sen nojalla yhtiölle asetettujen velvoitteiden mukaisesti kustannussuuntautunut.

KHO kumosi vuonna 2009 ( Tiedote 18.12.2009 ) osittain Viestintäviraston kyseisen päätöksen ja palautti asian virastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Viestintävirasto ratkaisi KHO:n palauttaman asian uudelleen 16.3.2010 tekemällään päätöksellä, jota koskevan valituksen KHO nyt hylkäsi. KHO katsoi, että Viestintäviraston uusi päätös ei perustunut televisioyhtiöiden esittämillä perusteilla virheelliseen menettelyyn, eikä päätös ollut yhtiöiden esittämillä perusteilla muutoinkaan lainvastainen.

KHO:n päätös on liitteenä.

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen 029 5640 206, 050 3411 347
Asian esittelijä Toni Kaarresalo 029 5640 292

Liitetiedostot