Suullinen käsittely SAK:n koulutussäätiön valtionapujen perinnästä

Julkaistu 7.5.2012

Korkein hallinto-oikeus (KHO) järjestää suullisen käsittelyn SAK:n koulutussäätiön valtionapujen takaisinperinnästä KHO:n suuressa istuntosalissa osoitteessa Fabianinkatu 15 keskiviikkona 9.5.2010 alkaen kello 10.

SAK:n koulutussäätiö on valittanut opetus- ja kulttuuriministeriön 9.12.2010 antamasta päätöksestä (dnr:o 118/2008), jonka mukaan SAK:n koulutussäätiön ylläpitämän Kiljavan opiston toiminnassa on menetelty vapaasta sivistystyöstä annetun lainsäädännön vastaisesti vuosina 2002–2006. Ministeriö perii koulutussäätiöltä takaisin perusteettomasti saatua valtionosuutta vuosilta 2005–2009 yhteensä yli miljoonaa euroa.

Suullisen käsittelyn avulla pyritään saamaan selvitystä etäopetuksen järjestämisestä ja opetushallintoviranomaisten siitä antamista ohjeista. Käsittelyssä selvitetään myös muut opiskelijaviikkojen laskemiseen liittyvät, tarkastuksissa esiin tulleet seikat, jotka koulutussäätiö on katsonut virheellisiksi.

Suulliseen käsittelyyn on kutsuttu SAK:n koulutussäätiön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön edustajat. Käsittelyn aikana kuullaan useita todistajia.

Kuvaaminen on käsittelyn alussa sallittua.

Tuomioistuimen jäsenet eivät anna käsittelyn yhteydessä haastatteluja tai muita lausuntoja.

Korkein hallinto-oikeus antaa päätöksen asiassa myöhemmin ilmoitettavana aikana.

Asiassa kertyneet asiakirjat ovat nähtävissä virka-aikana korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamossa osoitteessa Unioninkatu 16 erikseen sovittavana ajankohtana. Asiakirjoista voi tilata kopioita kirjaamosta.

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, 029 56 40206, 050 3411 347
Oikeussihteeri Marja Leena Kemppainen, 029 56 40350