KHO hylkäsi TeliaSonera Finland Oyj:n yleispalveluvelvollisuutta koskevan valituksen

Julkaistu 4.7.2012

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on hylännyt TeliaSonera Finland Oyj:n valituksen Viestintäviraston 23.12.2009 tekemästä yleispalvelua koskevasta päätöksestä. KHO:n päätös on liitteenä.

Viestintävirasto oli päätöksessään nimennyt TeliaSonera Finland Oyj:n yleispalveluun kuuluvan internet-yhteyden tarjontaan velvolliseksi yritykseksi. Päätös koski lähes 200 kunnan tai kunnan osan aluetta.

Yleispalveluun kuuluvan internet-yhteyden vähimmäisnopeudeksi on asetuksella säädetty eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta 1 Mbit/s saapuvassa liikenteessä.

TeliaSonera Finland Oyj valitti Viestintäviraston päätöksestä KHO:een useilla perusteilla. Yhtiö katsoi muun ohella, että sille asetettu yleispalveluvelvollisuus oli maantieteellisesti ja sisällöltään liian laaja eikä Viestintävirasto ollut selvittänyt velvollisuuden asettamisen perusteita asianmukaisesti.

KHO hylkäsi TeliaSonera Finland Oyj:n valituksen. KHO katsoi, että Viestintäviraston päätös ei perustunut yhtiön esittämillä perusteilla virheelliseen menettelyyn eikä ollut muutoinkaan lainvastainen.

Lisätietoja:
Asian esittelijä Toni Kaarresalo 029 5640 292

Liitetiedostot