Nimityksiä KHO:ssa

Julkaistu 4.9.2012

Tasavallan presidentti nimitti Mika Seppälän ja Outi Suvirannan vakituiseksi ja Lauri Jääskeläisen määräaikaiseksi hallintoneuvokseksi.

Tasavallan presidentti on 31.8.2012 nimittänyt ma. hallintoneuvos, OTK, varatuomari Mika Seppälän korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvoksen (jäsenen) virkaan 1. syyskuuta 2012 lukien ja professori, oikeustieteen tohtori, varatuomari Outi Suvirannan hallintoneuvoksen virkaan 1. marraskuuta 2012 lukien.

Seppälä on toiminut ma. hallintoneuvoksena 1.7.2011 lukien. Tätä ennen hän on ollut ympäristöneuvoksena Etelä-Suomen aluehallintovirastossa ja Länsi-Suomen ympäristölupavirastossa sekä eri lakimiestehtävissä ympäristöhallinnossa.

Suviranta on hallinto-oikeuden professori Helsingin yliopistossa. Hän on toiminut aiemmin tutkijana, lainsäädäntötehtävissä oikeusministeriössä ja korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaisena jäsenenä.

Virastopäällikkö, OTK, VTM, varatuomari Lauri Jääskeläinen on nimitetty määräaikaiseksi hallintoneuvokseksi ajalle 1.9.–31.12.2012. Jääskeläinen on tämän ajan virkavapaalla Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirastosta.

Liitetiedostot