KHO arvioi menettelyä pakkohoidon jatkamisessa toisin kuin EIT

Julkaistu 13.9.2012

Korkein hallinto-oikeus (KHO) katsoi tänään antamassaan vuosikirjapäätöksessä ( KHO 2012:75 ), että tahdonvastaisen hoidon jatkamisesta voitiin laillisesti päättää Suomessa vakiintuneen käytännön mukaisesti ilman hoitavan sairaalan ulkopuolisen lääkärin lausuntoa.

Linjaus on erilainen kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) tuore tulkinta. EIT katsoi heinäkuussa 2012 samankaltaisessa asiassa antamassaan tuomiossa Suomen loukanneen ihmisoikeussopimuksen henkilökohtaista vapautta koskevaa artiklaa ja antoi Suomelle langettavan tuomion (Case of X v. Finland).

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun KHO poikkeaa EIT:n päätöksessä omaksutusta tulkinnasta. KHO:n ratkaisu on kuitenkin linjassa EIT:n pitkäaikaisen ja laajan oikeuskäytännön kanssa.

EIT:n heinäkuisen päätöksen mukaan Suomen pakkohoidon jatkamista koskeva lainsäädäntö ei turvannut riittäviä takeita mielivaltaa vastaan, koska henkilö ei voinut hoidon jatkamisesta päätettäessä vedota hoitavan sairaalan ulkopuolisen lääkärin lausuntoon. EIT näki puutteita myös siinä, miten hoitoon määrätty pääsi tuomioistuimeen.

KHO:n ratkaistavana olleessa asiassa oli kyse psykiatrisen sairaalan ylilääkärin päätöksestä jatkaa sairaalassa olleen henkilön pakkohoitoa. Päätöksen perusteena olleen lääkärinlausunnon oli antanut saman sairaalan toinen lääkäri. Päätös oli alistettu hallinto-oikeudelle, joka oli vahvistanut sen. Asian ratkaisemiseen oli hallinto-oikeudessa osallistunut lainoppineiden jäsenten lisäksi asiantuntijajäsen, joka oli psykiatriaan perehtynyt lääkäri.

KHO arvioi pakkohoidon jatkamiseen liittyvien oikeusturvatakeiden riittävyyttä ihmisoikeuksia koskevien kansainvälisten velvoitteiden valossa. KHO katsoi, että mielenterveyslain järjestelmä turvasi hoitoon määrätylle tehokkaat oikeussuojakeinot ja antoi asianmukaiset takeet mielivaltaa vastaan. Hallinto-oikeuden päätös pysytettiin voimassa.

Asia ratkaistiin korkeimman hallinto-oikeuden täysistunnossa, johon osallistuivat KHO:n presidentti sekä 20 jäsentä.

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, puh. 029 564 0206