KHO:een yhdeksän asiantuntijajäsentä

Julkaistu 31.1.2013

Tasavallan presidentti on 31.1.2013 nimittänyt korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) kuusi ympäristöasiantuntijaneuvosta ja kolme yli-insinöörineuvosta. Nämä toimivat KHO:n lainoppineiden jäsenten rinnalla asiantuntijajäseninä tietyissä asioissa. Asiantuntijajäsenten toimikausi on enimmillään neljä vuotta.

Ympäristöasiantuntijaneuvokseksi nimitettiin FT, professori Mikael Philip Hildén ja MMT, johtaja Seppo Juhani Rekolainen ajalle 1.2.2013–31.1.2017, TkT, professori, tutkimusjohtaja Juha Kalervo Kaila ajalle 1.8.2013–31.8.2016 sekä FT, professori Timo Antero Kairesalo, TkT, teemajohtaja, dosentti Rauno Johannes Pääkkönen ja FT, erikoistutkija, ma. yksikönpäällikkö Taina Hannele Nystén ajalle 1.8.2013–31.7.2017.

Yli-insinöörineuvokseksi nimitettiin TkT, tutkimusprofessori, dosentti Kenneth Gösta Holmberg ajalle 1.9.2013–31.5.2017 sekä TkT, professori, dosentti Raimo Erik Sepponen ja TkT, professori Petri Olavi Kuosmanen ajalle 1.2.2013–31.1.2017.

Ympäristöasiantuntijaneuvoksen tehtävään oli yksitoista ja yli-insinöörineuvoksen tehtävään neljä hakijaa.

Nimitetyistä Kaila, Kairesalo ja Pääkkönen ovat toimineet korkeimman hallinto-oikeuden sivutoimisena ympäristöasiantuntijajäsenenä vuodesta 2009 ja Hildén vuodesta 2005. Holmberg on on toiminut korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenenä vuodesta 2003 ja Sepponen vuodesta 2005.

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, 029 5640 206, 050 3411 347