Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjat muuttuvat sähköisiksi

Julkaistu 12.2.2013

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätökset julkaistaan 2013 alusta lähtien vain sähköisessä muodossa.

Ylimmälle tuomioistuimelle kuuluva velvollisuus pitää huolta lainkäytön yhdenmukaisuudesta ratkaisuista viestimällä jatkuu modernissa ja kätevässä muodossa.

Vastaisuudessa vuosikirjapäätökset julkaistaan korkeimman hallinto-oikeuden verkkosivuilla (www.kho.fi), oikeudellisessa Finlex-tietopankissa (www.finlex.fi) sekä kaupallisessa lakitiedon palvelussa Edilexissä. Siirtyminen sähköiseen julkaisemiseen mahdollistaa päätösten julkaisemisen entistä laajemmin ja ajantasaisemmin.

Muutokseen on useita syitä. Painettujen kirjojen kysyntä on jatkuvasti hiipunut. Samaan aikaan kirjojen sivumäärät ovat kasvaneet ja painatuskustannukset kohonneet. Vuodelta 2012 julkaistaan kolme korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaa.

Myös valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön ohjeet sähköisen julkaisemisen suosimisesta ovat kannustaneet luopumaan vuonna 1918 alkaneesta painettujen kirjojen perinteestä. Kummankin ministeriön oma julkaisutoiminta on jo muuttunut lähes kokonaan sähköiseksi.

Toivottavasti, hyvä lukija, olet hyötynyt painetuista vuosikirjoista näiden vuosien varrella.

Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, puh. 029 564 0206