Hallintotuomioistuimiin tuli aiempaa vähemmän valituksia 2012

Julkaistu 13.3.2013

Käsiteltävien asioiden määrä väheni kaikissa hallintotuomioistuimissa 2012.

Samaan aikaan käsittelyajat lyhenivät lukuun ottamatta korkeinta hallinto-oikeutta ja vakuutusoikeutta. Kaikkien hallintotuomioistuinten taloudellisuus parani.

Hallintotuomioistuinten yhteisen toimintakertomuksen mukaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO), alueellisissa hallinto-oikeuksissa sekä vakuutusoikeudessa ja markkinaoikeudessa pantiin 2012 vireille yhteensä noin 31 500 asiaa. Ratkaisuja annettiin noin 400 enemmän.

Keskimääräinen käsittelyaika alueellisissa hallinto-oikeuksissa ja markkinaoikeudessa oli reilut seitsemän kuukautta. KHO:ssa ja vakuutusoikeudessa käsittelyyn kului keskimäärin vähän yli vuosi.

KHO:ssa käsittelyaikojen kasvaminen selittyy valitusten laadullisella muuttumisella. Ulkomaalaisasioiden määrä jatkoi kasvuaan. Vuonna 2012 jo joka neljäs korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisema asia liittyi ulkomaalaisten turvapaikkoihin tai oleskelulupiin. Myös vuosikirjapäätöksiä annettiin ennätysmäärä, yhteensä 135.

Ulkomaalaisasioiden määrä kasvoi myös alueellisissa hallinto-oikeuksissa. Verotusta koskevien valitusten määrä sen sijaan jatkoi laskuaan. Markkinaoikeudessa valitukset julkisista hankinnoista lisääntyivät.

Lisätietoja:
Oikeussihteeri Seija Lintu, 029 56 40217
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, 029 56 40206, 050 3411 347

Liitetiedostot