KHO: Ydinvoimayhtiöiltä ei voida periä maksua tutkimustoiminnasta 2010

Julkaistu 22.5.2013

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on kumonnut Valtion ydinjätehuoltorahaston päätökset, joilla se peri Fennovoima Oy:ltä ja Teollisuuden Voima Oyj:ltä (TVO) maksuja tutkimustoiminnan rahoittamista varten vuodelta 2010. Helsingin hallinto-oikeus oli aiemmin hylännyt yhtiöiden valitukset.

Ratkaisu Fennovoiman valitukseen on julkaistu korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksenä ( KHO:2013:95 ). TVO:ta koskeva, liitteenä oleva päätös on oikeudellisesti samansisältöinen.

Valtioneuvosto salli 6.5.2010 kummankin yhtiön rakentaa uuden ydinreaktorin Suomeen. Eduskunta vahvisti periaatepäätökset 1.7.2010.

Valtion ydinjätehuoltorahasto määräsi päätösten perusteella yhtiöille ydinenergialain mukaiset maksut 15.12.2010. Fennovoimalle maksu vuodelta 2010 oli lähes 1,2 miljoonaa ja TVO:lle noin 1,1 miljoonaa euroa.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa piti arvioida sitä, olivatko rahaston joulukuussa tekemät, koko vuotta koskevat maksupäätökset lainvastaisia, kun yhtiöiden maksuvelvollisuus syntyi vasta 1.7.2010.

KHO:n mukaan maksuja ei voitu enää määrätä vuodelle 2010, sillä maksu määrättiin osittain takautuvasti. Kerättyjä varoja ei myöskään enää voitu ydinenergialain mukaisesti jakaa 2010 tutkimushankkeisiin.

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, 029 5640 206, 050 3411 347
Oikeussihteeri Marja Leena Kemppainen, 029 5640 355

Liitetiedostot